Parimad aasta jooksul restaureeritud majad valiti välja juba kaheksandat korda. Selle eesmärgiks on tunnustada kultuuripärandit hindavaid omanikke, arhitekte ja ehitajaid, kelle ühise töö tulemusena lisandub linnapilti igal aastal kaunilt restaureeritud maju. Üllatusena oli võrdselt hästi korrastatud maju rohkemgi kui varasematel aastatel ning seetõttu läksid preemiad mitmes kategoorias jagamisele.


Parimateks vanalinna muinsuskaitsealal restaureeritud objektideks tunnistati Pikk 29, Pikk 33 ja kunstisalongiks kohandatud ruumid aadressil Pikk 34.


Pikk 34 konserveerimis-restaureerimistööd üllatasid harvanähtava pieteeditundega ning  varemteadmata leidudega – välja tulid maalitud talalagi, keskaegne siseukse portaal ja Tallinnas ainulaadse kujundusega keskaegse hüpokausti katteplaat. Pikk 29 ja 33 on kaks lähestikku asuvat vanalinna maja, mis restaureeriti üheaegselt. Just neil objektidel tehti ära möödunud aasta kõige suuremad eratellimusel taastamistööd vanalinnas.


Kõige paremini restaureeritud arhitektuurimälestiseks väljaspool vanalinna tunnistati Tatari 28. Aastaid avariiolukorras püsinud hoones on säilitatud ja eksponeeritud suur hulk väärtuslike interjööridetaile, näiteks mitmest eri ajastust pärinevad maalingufragmendid ja võimas tammepuust peatrepp.


Parimad restaureeritud majad miljööaladel on Köie 9 Kalamajas, Luise 19 Kassisabas ning Metsa 57 ja Raudtee 130 Nõmmel.


Köie 9 on näide heast koostööst korteriühisuses ja teadlikest omanikest, Luise 19 tõuseb esile väga hoolika ehitustööga ja Raudtee 130 stiilse värvilahendusega. Metsa 57 majaomanikud läbisid oma maja taastamise nimel koguni restaureerimiskoolituse, nende tegevuses on tunda äärmist teadlikkust maja kui terviku ning selle detailide ajaloost.


Suurte taastamistööde kõrval märgitakse tänukirjaga ära ka eeskujulikult sooritatud restaureeriva iseloomuga hooldusremondid arhitektuurimälestistes Salme 15 ja Salme 17 ning miljööväärtuslikes majades Telliskivi 31, Koidu 74, Läike 4, Metsa 65 ja Paekivi 4.


Lisaks eraomanike majadele ennistati eelmisel aastal terve rida olulise tähendusega mälestisi, mis kuuluvad linnale või riigile. Tunnustust väärivad Nõmme Saksa Lunastaja Kiriku restaureerimisarhitekt Fredi-Armand Tomps, Nõmme turu peahoone restaureerimistöö korraldanud turu direktor Vello Lokk, Kadrioru Lastepargi paviljoni restaureerimisarhitekt Katrin Etverk, sisearhitekt Maile Grünberg ja ehitaja Triaad Grupp OÜ.


Möödunud aasta tähtsündmusteks on ka Kalamaja kalmistupargi avamine tänapäevase avaliku ruumina ning Toompea 1 asuva Komandandi maja stiilitundlik ja muinsuskaitse nõuetele vastav restaureerimine.