AS K-Projekt poolt koostatud detailplaneeringu kohaselt rajatakse planeeringualale viistest kuni 13-korruselist (kõrgus kuni 45 meetrit maapinnast), neli kuni 5-korruselist, kaks kuni 4-korruselist, üks kuni 2-korruseline ja 3 ühekorruselist ärihoonet. Lisaks veel viis 4-korruselist, kaks 7-korruselist ja viis kuni 4-korruselist äri- ja tootmishoonet. kusjuures kümnel planeeritaval krundil on lubatud kahe maa-aluse parkimiskorruse rajamine. Peale uute majade ehitamise renoveeritakse ka olemasolevad väärtuslikud hooned.


Endise Dvigateli territooriumi väljaehitamisega on juba algust tehtud. Rekonstrueeritud on Sepapaja tänav 6 kinnistul asuv 1899. aastal rajatud kultuuriväärtuslik kesklaborihoone, milles asub ka piirkonna arendaja – aktsiaseltsi Ülemiste City kontor. Lisaks on rekonstrueeritud Lõõtsa 4 ja 6 hooned, kultuuriväärtuslik Sepise 10 kinnistul asuv 1920.–1930. aastatel ehitatud mehhaanikamontaažitsehh. Lõõtsa 2 kinnistule on ehitatud kaasaegsed büroohooned. Keevise ja Lõõtsa tänava vahelisesse kvartalisse rajati 2008. aasta suvel esimene Tallinna erapark.


Planeeringuala läänepoolne ja Suur-Sõjamäe tänava äärne osa on planeeritud põhiliselt ärihoonete piirkonnaks ning idapoolne osa valdavalt tootmishoonete alaks. Suur-Sõjamäe tänava laiendamiseks on planeeritud uushoonestus krundi piirist kaugemale. Uute majade rajamiseks tuleb enamik olemasolevaid tootmishooneid aga lammutada.


Piirkonna tänavate äärde on kavas rajada alleed, mis jätkaksid endise Dvigateli territooriumi haljastuse traditsioone. Haljastuse ja kergliiklusteede lahendamisel on jätkatud OÜ Kivisilla poolt koostatud Lõõtsa ja Keevise tänava vahelise ala maastikukujundusprojekti ideedega.