Kava kohaselt rajatakse 0,9 hektari suurusele alale, aadressidele Valgevase 11, 11a ja Kotzebue 22c viis kuni 4-korruselist ja üks kuni komekorruseline korterelamu ning üks kolmekorruseline äripindadega kortermaja.


Planeeritav ala asub Vabriku, Valgevase, Tööstuse, Vana-Kalamaja ja Kotzebue tänavaga piiratud kvartalis. Valgevase 11 kinnistul paikneb 1932. aastast pärinev 3-korruseline elamu, mis on tunnistatud arhitektuurimälestiseks ja jääb alles. Valgevase 11a paikneb lammutamisele kuuluv paekivist tööstushoone koos silikaattellistest juurdeehitusega, teised ehitised on lammutatud. Kotzebue 22c kinnistu on hoonestamata.


Detailplaneeringu üheks peamiseks ülesandeks on tagada kergliikluse liiklemissuund Valgevase tänavalt Kotzebue tänavale ning pikendada Kalevi tänavat kergliiklustee planeerimisega Kotzebue tänavani. Planeeringulahendusega kavandatud kvartalisisene hoonestus on kuni 4-korruseline, ühtse stiili-, vormi- ja materjalikäsitlusega, mistõttu tuleb ehitusprojektide koostamisel arvestada hoonestuse ansamblilisusega. Hoonete välisviimistluses on lubatud kasutada krohvi, puitlaudist või vineeri ning metalldetaile.


Parkimine on kavandatud maa-alustele korrustele.


Planeeringu koostamist taotles AS Hansa Capital (endise ärinimega AS Hansa Liising).