Lisaks algatas vald projektiga seotud keskkonnamõjude strateegilise hindamise, teatas BNS.

Vali selgitas, et plaanitav tegevus toimuks ehitusseaduse alusel. Maa-aluse jaama tarbeks vajaminevate süvendite ehitamisel kaevandataks graniiti.

„Oleme vallaga korduvalt kohtunud ja korraldanud elanikele rahvakoosoleku, kus teema on läbi arutatud,“ ütles Vali. Jaama rajamisel tuleb arvestada selle mõju põhjaveele ning müra ja tolmu hulka lähedal asuvatele elanikele. „Need asjad saavad keskkonnamõjude hindamisel arvestatud.“

Energiasalv plaanib rajada Muuga sadamasse kuni 500-megavatise võimsusega pump-hüdroakumulatsioonijaama mitmesaja meetri sügavusele graniidikihi sisse. Jaamale on plaanis kaevandada kaks eri tasapindadel asuvat veehoidlat, kuhu pumbatakse mere- või sademevesi.

Kuna jaama rajamiseks tuleb niigi graniiti kaevandada, siis on samad arendajad peatanud Maardu Põhja karjääri plaanitud graniidi kaevandamise. Graniidikaevandamise projektiga tegeles OÜ Maardu Graniidikaevandus.

Pump-hüdroakumulatsioonijaam võimaldaks elektri hinna kõikumise abil spekuleerimist Põhjamaade elektribörsil Nord Pool Spot. Samuti pakuks jaam tasakaalustavat energiat tuulegeneraatoritele.