Soome suurim apteegikett Yliopiston Apteekki nõudis kohtus Ülikooli Apteegi OÜ-lt, et viimane lõpetaks selle ärinime kasutamise. Hageja leidis, et selline ärinimi on eksitavalt sarnane Yliopiston Apteekki nimega, vahendab Äripäev.

Aastaid kestnud vaidlus lõppes ringkonnakohtus Yliopiston Apteekki võiduga, kusjuures esimese astme kohus oli jätnud Yliopiston Apteekki hagi Ülikooli Apteegi vastu rahuldamata.

Ringkonnakohus leidis aga sel suvel tehtud otsuses, et Ülikooli Apteegi OÜ ärinime valik ja kasutamine on käsitletav kõlvatu konkurentsina ning keelas Ülikooli Apteegi OÜ-l ärinime Ülikooli Apteegi OÜ kasutamise. Samuti keelati tähise "Ülikooli Apteek" kasutamine.

Ringkonnakohus ütles oma põhjendustes, et see ei ole tavapärane ja heauskne käitumine, kui Soomes apteegi pidamisega tegelevad isikud, kes olid teadlikud hageja ärinimest, selle tuntusest ja mainest, samuti hageja kavatsusest laieneda Eesti turule, registreerisid Eestis sarnase ärinimega äriühingu.

Ülikooli Apteegi OÜ kaebas otsuse edasi riigikohtusse, kuid viimane ei võtnud seda menetlusse. Juulis muutis ettevõte oma ärinime, selleks on nüüd PharmaInnovation OÜ.

Yliopiston Apteekki esindanud vandeadvokaat Toomas Taube advokaadibüroost Tark Grunte Sutkiene leidis, et kohtuvaidlus oli pikk ja keerukas, kuid jõudis õige tulemuseni. "Jõustunud otsuse õigsust näitab ka see, et riigikohus ei võtnud menetlusse vastaspoole kaebust," märkis ta.

Ülikooli Apteegi OÜ esindaja, advokaadibüroo Varul Vilgerts Smaliukas vandeadvokaat Ants Mailend ei soovinud kohtuotsust kommenteerida.