Seda head isu näivad kinnitavat siinsamas kommentaariumis igapäevaselt kümned ja sajad arvamusavaldajad. Kuid astudes ekraani tagant välja, näitab tegelik elu meile õnneks teistsugust pilti.

Olen oma Eestis elatud aastate jooksul lähedalt kokku puutunud väga paljude raskes olukorras inimestega, kelle ainukeseks lootuskiireks on teise inimese hea tahe aidata, ning neid inimesi, kes märkavad ja tahavad aidata, on meie keskel tunduvalt rohkem, kui esmapilgul tundub. Sest nad teevad seda reeglina pigem vaikselt ja märkamatult.

Nii nagu abistajad ei paista välja, ei märka me esmapilgul ka neid, kes tänasel päeval abi vajavad. Eestis on praegusel hetkel ligi 100 000 inimest, nende seas 20 000 last, kellel on raskusi oma igapäevase toidu ostmisega. Just nende inimeste aitamiseks sai seitse kuud tagasi loodud Eesti Toidupank.

Toidu ostmisel raskustes 100 000 inimest

Toidupank võtab vastu tootmises ja kaubanduses üle jäänud toiduained, mida aegsasti ära müüa ei jõuta, ning jagab need laiali puudustkannatavatele perekondadele ja inimestele.

Kui esimestel kuudel oli raske leida Toidupanga tegevuseks vajalikke vabatahtlikke ja toiduaineid, siis praeguseks on lood teised — igal nädalal panustab Toidupanga tegevusse ligi 30 vabatahtlikku ja mitmed ettevõtted, nagu näiteks Bambona, Fazer, Prisma, Leibur, Rimi, Säästumarket, Unilever, ja Kraft annetavad regulaarselt toiduaineid, mille iganädalaselt enam kui 200 puudustkannatava perede lauale toimetame.

Toidupank on üks nendest ettevõtmistest, mis saavad eksisteerida ja areneda ainult siis, kui selleks teevad pingutusi paljud vabatahtlikud ja ettevõtted korraga. Toidupanga toimimine on kõigi panustajate ühislooming ning selle tekkimine ja senine kiire areng annavad märku, et Eesti on ühiskonnana jõudnud uude arengufaasi.

Üheks indikaatoriks, mis näitab eestimaalaste kasvanud valmidust märgata ja aidata, võib pidada ka Toidupanga poolt korraldatud toidukogumispäevade populaarsust. Viimasel toidukogumispäeval, 28. augustil, koguti Prisma supermarketites heade inimeste annetustena üle 5200 toidupaki ja kaasa lõi 120 vabatahtlikku.

Ka Eesti ettevõtete sotsiaalne närv on tervenemas — üheks heaks näiteks võib tuua Swedbanki, mille töötajad panid oktoobris omal algatusel puudustkannatavate perede jaoks kokku ligi 400 toidukotti.

Mujal maailmas on levinud komme paluda sünnipäevakingitusena teha hoopis annetus mõne headtegeva ettevõtmise toetuseks. Meid üllatas sellise ilusa žestiga hiljuti üks Eesti proua, kes kunagi aastate eest oli samuti abivajaja rollis olnud ning soovis nüüd sel moel aidata neid, kes seda täna vajavad.

Kõhud täis ka pärast jõule

Kui ühelt poolt pakub selline abistamine sügavat sisemist rahuldust abistajale endale, siis teiselt poolt suurendab iga üksik hea tegu ühiskonna turvatunnet ja ühtsust. Soov aidata ja märgata on inimestele evolutsiooniliselt omane, sest ainult nii oleme suutnud liigina kõikide heitlike tegurite keskel ellu jääda ja kasvada.

Täna on raske paljudel noortel ja suurtel peredel, paljudel üksikvanematel. Inimestel, kes veel mõned aastad tagasi said enda ja oma pere üleval pidamisega väga hästi hakkama. Puudustkannataja rollis olemine on miski, mida peetakse häbiväärseks, kuid reaalsus on see, et paljud meist vajavad täna tuge, et hakkama saada ja uuesti jalgele tõusta. Kannatavad terved põlvkonnad lapsi ja noori, kelle eludele ja valikutele see ajajärk võib vajutada püsiva pitseri. Ja see puudutab meist eestimaalasena juba igaüht, varem või hiljem.

Selleks, et kõigil oleks võimalik omal moel regulaarselt panustada ja tühjad kõhud saaksid täis mitte ainult jõulude ajal, vaid igal nädalal, tuleb Toidupanga tegevust laiendada ka teistesse Eestimaa paikadesse. 

Oktoobrist kuni järgmise aasta jaanuari lõpuni kutsume koos Eesti pangaliidu, Teeme Ära kodanikualgatuse, Eesti kaupmeeste liidu ja AS G4S Eestiga teid kõiki üles panustama Toidupanga üle-Eestilise arengu toetamisse. Uued ja ka juba töös Toidupangad vajavad laoruume, kaste ja transpordivahendeid ning palju muud vajalikku, et annetatud toit abivajajateni toimetada. Selleks ei ole vaja teha muud, kui tuua oma kapinurgale või jakitaskusse jäänud mündid lähimasse Toidupanga mündikapmaania annetuskasti. Ka kõige pisem annetus aitab meid edasi.

Kõiki seniseid ja tulevasi abistajaid, vabatahtlikke ja annetajaid tänades.