Keskkonnaministeerium esitas aastateks 2010–2020 koostatud kogu Eesti lubjakivi, dolokivi, kristalliinse ehituskivi, liiva, kruusa ja savi kaevandamist ning kasutamist puudutava kava valitsusele novembris, et see veel selle aasta sees heaks kiidetaks. Riigisekretär Heiki Loot aga teatas eelmisel nädalal ministeeriumile, et kuna kava eelnõu ei vasta strateegilistele arengukavadele kehtestatud nõuetele, ei ole seda võimalik valitsusele kinnitamiseks esitada, vahendab Eesti Päevaleht.

Kõnealuse kava järgi plaanitakse Nabala karstiala ligikaudu 2200 hektarilt kaevandada pea 555 miljonit kuupmeetrit ehituslubjakivi.

Nabala kandi kui elukeskkonna ja ühtlasi sealsete loodusväärtuste säilimise eest seisva Nabala keskkonnakaitse ühingu liige Tanel Ots kommenteeris, et arengukava tagasilükkamine pole võit mitte ainult kohalikule rahvale. „See on võit kõigi jaoks, kel on tekkinud kodu lähedale plaanitavate kaevandustega vastasseis ning keda pole vastavate otsuste tegemisse kaasatud,” sõnas ta.