"Ütlen rahustuseks, et reklaam ja sponsorteabe edastamine pole ERR-ist kunagi täielikult kadunud. Kõik on seda ETV programmis kindlasti ka varem ise märganud. Nii et paanikaks pole põhjust," rääkis Jõesaar.

Saate "Spordiaasta Tähed 2010" ette ja järele näidatud 300 sekundi reklaami hulka kuulusid nii Sportlandi, Solarise kui ka teiste Eesti Olümpiakomitee sponsorite teadaanded. Näiteks Kanal2 hetkel käibel oleva hinnakirja alusel tuleks sellise koguse reklaami eest käia välja 60 000 krooni.

Spordisaadete ette näidatava reklaami vajadust on põhjendatud asjaoluga, et ilma sellise sponsorluseta ei saaks saateid teha ega ülekandeid näidata. Saated või spordiülekanded on aga olulised, kuna nende vastu on suur avalik huvi ning nad on eestlastele olulised. Saate "Spordiaasta Tähed 2010" asub telesaadete vaadatavustabelis 71 000 vaatajaga alles 47 kohal.

ERRi juhatus tegi 14.detsembril nõukogule taotuse reklaami lubamiseks nimetatud saate juurde.

Taotluses seisab, et Rahvusringhäälingu seaduse paragrahv 11 lõige 2 kohaselt võib nõukogu erandkorras lubada reklaami või sponsorteabe edastamise Rahvusringhäälingu saadetes või meediateenustes juhul, kui see kaasneb avalikkusele eeldatavalt suurt huvi pakkuva kultuuri või spordi suursündmuse ülekandeõigusega.

Taotluses seisab ka, et ürituse „Spordiaasta Tähed 2010“ ülekandeõiguste omandamisega kaasneb Eesti Rahvusringhäälingule kohustus edastada Eesti Olümpiakomitee toetajate ja peasponsorite reklaami ja logosid ETV1-s ülekande ees kuni 150 sekundit ja ülekande järel kuni 150 sekundit.

"Juhatuse arvates on spordiaastat kokku võtva piduliku ürituse „SpordiaastaTähed 2010“ näol tegemist Eesti üldsusele olulise kultuurisündmusega ning eeltoodud tingimustel ülekandeõiguste omandamine on vajalik ja põhjendatud," seisab taotluse viimases osas.

Kahjuks ei ole veel avalikuks lugemiseks välja antud 21. detsembri kuupäevaga ERRi nõukokgu otsus, kust saaks täpsemalt teada reklaamimnäitamise loa andmimse põhjused.

Tänane ERRi nõukogu liige Jõesaar, selle asemel, et vastata Delfi Majanduse poolt saadetud küsimustele ERRis reklaami näitamise eetilistest ja reaalsetest põhjustest, palus teemast parema pildi saamiseks lugeda kahte dokumenti: eelkõige Eesti Rahvusringhäälingu seaduse paragrahvi 11
lõiget 2
ja pikemat teemakäsitlust selle aasta märtsikuu Sirbi artiklis "Avalik-õiguslik meediamajandus".

"Kui kogu tekst pikana tundub, siis lõikudes "Reklaamist ERR-is" ja "Kultuuri ja spordi kajastamine" on teemat süviti kajastatud," lisas Jõesaar.