Riigikohtu otsus selgitab, et kuigi kauba importöör ja tollimaakler vastutavad tollivõla eest riigi ees solidaarselt, peab imporditollimaksu kulu kandma täies ulatuses kauba importöör, kuna tegemist on importööri maksukohustusega, vahendab Äripäev.

Kohtulahendi aluseks olev juhtum ulatub viie aasta taha. 2007. aasta kevadel kohustas (MTA) maksuhaldur maksma ASi Glaskek Alumiinium täiendavalt maksuvõlga 400 000 krooni, kuna 2006. aastal kauba impordil tollideklaratsioonid vormistanud deklarant ei teadnud Euroopa Liidu ja Iisraeli vahelisi tollinõudeid. Teadmatus puudutas Iisraeli valitsemisala, kust pärinevad tooted ei vasta ELi ja Iisraeli vahelise assotsiatsioonilepingu kohaselt tariifse sooduskohtlemise tingimustele.

ACE Tollivormistuse OÜ ja OÜ Combidek Logistika deklareerisid tooted 2006. aastal sooduspäritoluga vabasse ringlusse. Importöör ei olnud maksunõudega nõus ja kaebas selle kohtusse, vaidlus läbis kolm kohtuastet, kuid õigus jäi 2009. aastal kohtuotsusega MTA-le.

Importööri nõue sulas poole võrra. Seepeale kaebas Glaskek kohtusse tollideklarandi Combidek Logistika, nõudes solidaarse vastutuse alusel deklarandilt 400 000 krooni, mis hiljem kahanes poole võrra. Tolliagendi ja importööri vahel oli käsundisuhe. Kohtud leidsid, et tollivõlg on olemuselt importööri kohustus, sest tolliagent ise ei impordi ega ekspordi kaupa, vaid tegeleb tollivormistusega.