Kohus määras kohtuistungi pankrotiavalduse läbivaatamiseks 17. veebruariks ning peatas Luterma vara suhtes toimuva sundtäitmise.

Harju maakohtus toimus möödunud nädala teisipäeval eelistung, et vaadata läbi AS-i Tartu Veevärk esitatud pankrotiavaldus AS-i Luterma vastu, kuid Luterma esindajad istungile ei ilmunud.

Tartu Veevärki esindasid istungil ettevõtte juhataja Toomas Kapp ja finantsnõunik Marko Mitt. Tartu Veevärgi esindajate sõnul tegi ettevõte Lutermale pankrotihoiatuse, kuid viimane pole võlga tasunud ega asunud ka läbirääkimistesse võla ajatamiseks või muu lahenduse leidmiseks probleemile. Viimasel ajal ei ole Tartu Veevärgil õnnestunud ka Luterma esindajatega kontakti saada, ütles Mitt. Varem oli Luterma finantsjuht lubanud võla 2010. aasta lõpuks tasuda, kuid see lubadus jäi täitmata.

Kapp on BNS-ile öelnud, et Tartu Veevärgile kuulub 400 tähtajaks lunastamata jäänud Luterma 1000-eurost võlakirja.

Võlakirjadega seoses on üks suuremaid Luterma võlausaldajaid Swedbank. Vaatlejana Luterma vastu laekunud pankrotiavalduse eelistungil viibinud Swedbanki esindaja Guido Gritsenko ütles BNS-ile, et pank pankrotiavaldust Luterma vastu esitada ei plaani, kuid jälgib protsessi. Kui kohus peaks Tartu Veevärgi avalduse alusel välja kuulutama Luterma pankroti, on pank mõistagi võlausaldajate hulgas, kinnitas ta.

Lutermal jäi möödunud aasta augusti lõpus lunastamata 12,273 miljoni euro ulatuses 2008. aastal emiteeritud võlakirju.

Luterma maksuvõlg ulatub praegu ligi 2,14 miljoni euroni. Lisaks peab Luterma mullu novembris langetatud Tartu ringkonnakohtu otsuse järgi tasuma praeguseks pankrotistunud AS-ile Alta Foods ligi 100 miljonit krooni.

Valdusettevõttele Luterma kuulub piimatööstus AS Tere, millel oli 2009. aasta lõpul võlakohustusi kokku 1,79 miljardit krooni. Omakapitali oli ettevõttel 226 miljonit ning bilansimaht kokku 2,38 miljardit krooni.

Samuti Lutermale kuuluv kinnisvarafirma AS REC Varad esitas Harju maakohtule saneerimisavalduse mullu detsembri algul. 2009. aasta detsembris lõppenud 18 kuu pikkuse majandusaasta aruande kohaselt sai REC Varad 11,7 miljoni kroonise müügitulu juures 143,7 miljonit krooni kahjumit. Võlakohustuste maht oli aastavahetuse seisuga 178,6 miljonit krooni ning ettevõtte omakapital moodustas 298,5 miljonit krooni.

REC Varadel jäi 2009. aasta septembris lunastamata 3,82 miljoni eurone võlakirjade emissioon. Väärtpaberikeskuse andmeil kuuluvad lunastamata võlakirjad seitsmele Eesti ja kahele välismaisele investorile.