Tarkvaraarenduse ja IT-teenuste osakaal firma käibes kasvas ligi kolmandikuni.

“2001/2002 majandusaasta kujunes MicroLinkile läbimurdeaastaks. Kahel varasemal majandusaastal oli tähtsaimaks agressiivne kasv ja restruktureerimine ning ettevõttel oli palju erakorralisi kulusid. Alates 2001. aastast on MicroLinki fookus olnud igapäevasel äritegevusel. Eelkõige keskenduti kõrge lisaväärtusega tegevustele nagu teenused ja tarkvaraarendus,” ütles firma juhatuse esimees Allan Martinson.

2001/02. majandusaastal oli MicroLinki konsolideeritud auditeerimata käive 941 miljonit krooni ehk 4% vähem kui 2000/01. majandusaastal. Käibe vähenemine oli tingitud mitmete seniste tegevusalade lõpetamisest või müügist. Võrdselt 45% käibest moodustasid MicroLinki Läti ja Eesti ettevõtted, 10% käibest tuli Leedu tütarfirmadest.

Grupi brutokasum oli 289 miljonit krooni ehk 6% enam kui eelmisel aastal. Ärikasum enne finants- ja intressikulusid (EBITDA) oli 65 miljonit krooni ehk 67 miljonit krooni enam kui aasta varem. Eelmise majandusaasta 76 miljoni kroonise kahjumi asemel teeniti 3 miljonit krooni puhaskasumit.

MicroLinki viiest divisjonist suurim on Süsteemide divisjon, mis andis 43% MicroLinki käibest. Suurim osa divisjoni käibest tuli infrastruktuurilahenduste (kaubamärgid Sun, Dell jt.) ärisuunast. Tuntavalt suurenes tarkvaraarenduse (Oracle, Microsoft, Progress) ja ärirakenduste (SAP, Solagem) osakaal käibes ning nende äriliinide töötajate arv. Sarnane areng jätkub ka sel majandusaastal.

Tarkvaraarenduses sai MicroLink Oracle Certified Partner’i ja Microsoft Golden Partner’i staatuse. MicroLinki tarkvaraarenduse ja ärirakenduste programmeerijate ja konsultantide arv tõusis 160-ni ja käive 100 miljoni kroonini aastas. MicroLink võitis kaks ülisuurt projekti Lätis: 65 miljoni kroonise kohustusliku tervisekindlustuse infosüsteemi arenduse ja 61 miljoni kroonise Läti Raudtee finantsinfosüsteemi juurutuse. Tähtsaimateks Eestis teostatud töödeks olid BNS’i uudistesüsteemi, Finantsinspektsiooni ja Eesti Väärtpaberikeskuse kogumispensioni infosüsteemi arendusprojektid, Radiolinja infosüsteem jne. SAP finantsinfosüsteem juurutati Eesti Haigekassas ja Rahandusministeeriumis.

Arvutite ja teenuste divisjon, kuhu kuuluvad arvutitootmine ning PC-teenused, andis 36% MicroLinki käibest. Personaalarvutite tootmises on MicroLink Arvutid Baltimaades jätkuvalt juhtpositsioonil, Eestis on turuosa ca 37%. Turule toodi mitmeid uudistooteid, nagu MicroLinki sülearvutid, mille müük edukalt käivitati. Kokku tootis Microlink majandusaasta jooksul 18447 arvutit.

MicroLink ServIT, endise nimega MicroLink Astrodata, on nüüdsest lisaks arvutustehnika müügile keskendunud kõrgema lisaväärtusega IT haldus- ja hooldusteenuste pakkumisele. 2002 maikuus sai MicroLink ServIT ISO9001:2000 sertifikaadi arvutustehnika müügi ja teeninduse alal.

MicroLinki Data divisjoni käive moodustas 12% kontserni käibest. Kiireimalt kasvavaks osaks divisjonis on kesksüsteemide (servrid, andmebaasid ja aplikatsioonid) outsourcing. Andmesides fokuseerus MicroLink Data privaatvõrkudele, eriti kolmes Balti riigis tegutsevatele klientidele (Statoil, Coca-Cola, Onninen jt). Metroo nime kandva ülikiire optilise sidevõrguga kaeti Tallinna suurimad ärikeskused.

Mikrolaine andmesideseadmete divisjoni moodustava raadiolinkide arendaja SAF Tehnika käive moodustas 4% kogu kontserni käibest. SAF Tehnika arendabja toodab 2-34 mbs kiirusega raadiolinke, mida kasutatakse mobiilside- ja andmevõrkude ehitamisel. Aasta lõpuks ulatus väljapoole Baltikumi minev eksport 40% SAF Tehnika käibest ja tema hinnanguline turuosa maailmaturul oli 1%.

Uue meedia divisjoni ehk Delfi portaali käive moodustas 2% kontserni käibest. Vaatamata internetireklaamituru kasvu pidurdumisele kindlustas Delfi oma liidripositsiooni kõigis Balti riikides, parandades ka oma üldist finantstulemust. Turule toodi uusi reklaamitooteid ning suurenes tasuliste teenuste osakaal käibes.

MicroLinki kasum vastas majandusaasta eesmärkidele, samas kui käive oli väiksem kui aasta alguses prognoositud 1,1 miljardit krooni. Osaliselt oli see põhjustatud aasta jooksul müüdud mittepõhitegevustest: MicroLink müüs osaluse Compaqi edasimüüjas Kungla Dialoogis, konsultatsioonifirmas Trilink, e-kommertsi ettevõttes Neti Värav, Paide arvutifirmas Taig, Põlva arvutifirmas ADML, Läti teenindusfirmas CHS Service ja kaabeldusfirmas Linki.

MicroLinki majandustegevuse rahavoog oli tema ajaloo suurim ja ulatus 51 miljoni kroonini, mis on üle kahe korra suurem kui aasta varem. Firma maksis tagasi laene 43 miljonit krooni ja tema laenukoormus vähenes 120 miljoni kroonini. Investeeriti 23 miljonit krooni, mis on oluliselt vähem kui eelmistel aastatel.

“MicroLink tegi aastatel 1999-2000 ülisuuri investeeringuid teiste firmade ostmisse ja põhivaradesse. Tänaseks on investeerimisvajadus märgatavalt vähenenud. Meie fookus on nüüd investeeringute tootluse parandamisel,” ütles firma finants- ja administratsioonijuht Peter Priisalm.

Esitatud andmed ei ole auditeeritud. MicroLinki auditeeritud majandusaasta aruanne valmib oktoobri alguseks.