Reisman palub oma avalduses prokuratuuril kontrollida, kas Eipre on pannud toime karistusseadustikus sätestatud kuriteod ehk usalduse kuritarvitamise, tõendite kõrvaldamise ja tunnistajate kohtusse ilmumise takistamise, teatas Select Oil NV.

“Palusin enne kuriteoavalduse esitamist Eipre tegevust analüüsida ja hinnata mitmel tippadvokaadil, kelle seisukoht on ühene: Terje Eipre tegevuses võib olla kuriteokoosseis. Ka riigikohus oli seisukohal, et Eipre pole täitunud pankrotihalduri ülesandeid ausalt ja võib olla eelistanud ebaseaduslikult ühe osapoole, Toomas Tammele kuuluva T.R. Tamme auto huvisid. Terje Eipre tegevuse tulemusena ja taotlusel arestiti Select Oil NV juhatuse liikme ja kõikide nõukogu liikmete isiklik vara. Nüüdseks on Viru ringkonnaprokuratuur kõik arestid tühistanud, mis minu arvates ühtlasi kinnitab Terje Eipre tegevuse erapoolikust ja tema eesmärki tekitada teadlikult nii minule kui minuga seotud isikutele otsest varalist kahju,“ loetles Reisman avalduse esitamise põhjusi.

Riigikohus vabastas tänavu 2. veebruaril vandeadvokaat Terje Eipre osaühingu Select Oil NV pankrotihalduri ametist. Riigikohus jättis jõusse Viru maakohtu eelmise aasta 31. mail tehtud määruse, milles maakohus leidis, et Eipre on pankrotiprotsessi käigus eelistanud ühe võlausaldaja huve ülejäänud asjaosaliste ees. Riigikohus nõustus, et Eipre käitumine pankrotihaldurina on olnud vastuoluline ja ei ole kooskõlas Pankrotiseadusest tuleneva kohustusega täita oma ülesandeid hoolikalt ja ausalt.

Riigikohtu poolt jõusse jäetud Viru maakohtu määruses heitis kohus pankrotihaldur Terje Eiprele ette, et haldur ei ole OÜ Select Oil NV pankrotiprotsessi käigus vastu vaielnud vastu OÜ T.R. Tamme Auto 35,2 miljoni krooni suurusele nõudele, kuigi teab, et antud nõude üle on käimas eraldi kohtuprotsess. Võlausaldajate ning võlgniku huvidega arvestamiseks ning pankrotivara moodustamiseks ei oleks tohtinud haldur jätta T.R. Tamme Auto OÜ 35,2 miljoni krooni suurusele nõudele vastu vaidlemata, sest vastavat kohtulahendit, mis lubab nõude tunnustamist, ei ole, leidis kohus. Riigikohtu otsus ei kuulu edasikaebamisele. Riigikohus jättis kohtukulud pankrotihalduri kanda.

OÜ Select Oil NV tegeles kuni 2009. aastani vedelate kütuste, põlevkiviõli ja bituumeni müügiga. Ettevõtte käive oli enne pankrotiprotsessi sattumist 2007/2008. majandusaastal 465,2 miljonit krooni ja kasum 6,7 miljonit krooni. Viru maakohus algatas Select Oil NV pankrotimenetluse 5. märtsil 2009. Firma pankrotti taotlesid Select Oili kauaaegne äripartner Kiviõli Keemiatööstuse OÜ, mis müüs aastaid suure osa oma toodangust Select Oil NV kaudu, ning OÜ T.R. Tamme Auto. Mõlema ettevõtte omanikeringi kuulub ärimees Toomas Tamm.

Vaidlused tulenevad 2006. aastal T.R. Tamme Auto OÜ ja OÜ Selest Oil NV vahel sõlmitud lepingust, mille kohaselt Tamme Auto müüs Selest Oil NV-le hoonestusõiguse Aseri sadamale hinnaga 62,8 miljonit krooni, millest 31,3 miljonit tasus ostja enne lepingule allakirjutamist. Select Oil NV taganes Tamme Autoga sõlmitud lepingust, kui selgus, et hoonestusõiguse lepingut sõlmides esitas Tamme Auto teadlikult valeandmeid.