Kasesalu ütles BNS-ile, et amet kavatseb lepingu Bindersi ning AS-iga Koger&Partnerid lõpetada vastavalt lepingutingimustele. "Kindlasti ei jäeta kasutamata lepingust tulenevaid õigusi." Kasesalu lisas, et lepingutingimuste kohaselt tuleb Bindersil maanteeametile kui tellijale hüvitada tekitatud kahju ja tasuda leppetrahv.

Kasesalu ütles, et nõutav täpne summa selgub lepingu lõpetamisprotseduuride käigus ja pärast kõigi ameti nõuete esitamist. "See protsess võib võtta kuid."

2. märtsil toimunud pooltevahelisel kohtumisel teavitas amet Kasesalu sõnul Bindersit esitatavatest nõuetest. Kasesalu lisas, et siiani pole Binders oma seisukohta ameti nõuete osas esitanud. Samuti pole Binders siiani ameti vastu nõudeid esitanud.

Amet on teatanud, et alustab kohe uue ehitaja leidmiseks hankedokumentide ettevalmistamist ning loodab jõuda lepinguni hiljemalt augustis. Kasesalu märkis, et tulenevalt riigihangete seadusest on uue riigihanke korraldamine aeganõudev protsess. "Lisaks sellele tuleb enne hanke väljakuulutamist teostada vanade hangete täielik inventeerimine, et selgitada välja täpsed tööde mahud."

Binders on varem teatanud, et Pärnu ringtee ehitusleping on ettevõttele põhjustanud miljoni lati suuruse kahju, kuna Binders on olnud sunnitud parandama ja kõrvaldama oma partnerfirma, ehitusettevõtte Koger&Partnerid poolseid puudujääke ehitustööde teostamise algetapil. Samuti on Binders süüdistanud maanteeametit võimetuses või soovimatuses tekkinud olukorda konstruktiivselt lahendada.

Veebruari keskel Pärnu ümbersõidutee ehituslepingu ühepoolsest ülesütlemisest teavitanud Binders teatas neljapäeval, et lõpetab esmaspäevast ka ehitusobjekti hooldamise.

Kolmapäeval saatis maanteeamet Bindersile ning Koger&Partneritele avalduse Pärnu ümbersõidu esimese ja teise etapi ehituslepingute lõpetamise kohta.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid