Varasema töökogemusega registreeritud töötute osakaal kõigist registreeritud töötutest oli märtsi lõpus 84%. Kõige suurema osa (22%) eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid jätkuvalt oskus- ja käsitöölised, kelle hulka kuuluvad reeglina ka ehitustöölised. Järgnesid lihttöölised (20%) ning teenindus- ja müügitöötajad (18%), teatas töötukassa.

Märtsi jooksul lisandus kokku 3 379 uut tööpakkumist, mida on rohkem kui jaanuaris ja veebruaris. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 5 724. Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele (21%). Järgnesid oskus- ja käsitöölistele (17%), keskastme spetsialistidele ja tehnikutele (16%) ning seadme- ja masinaoperaatoritele (16%) pakutavad töökohad.

Tööalasel koolitusel osaleti märtsis 2 531 ja tööotsingu koolitusel (tööotsingu töötoas) 1 003 korral. Tööpraktikal osales 457, tööharjutusel 419 ja tööklubis 608 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 2 017 juhul. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 47 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 85 uut töökohta. Palgatoetusega rakendus märtsis tööle 388 inimest. Kokku oli märtsis palgatoetusega töötamas 4 293 inimest.