“Minu meelest on see korruptsioon, kuidas Metsojad on enda kasutusse saanud järve ning järveäärse maa. Tühje sõnu ma ei loobi, mul on dokumendid,” kraamib Vändra valla volikogu revisjonikomisjoni esimees Andres Tamm kotist välja pataka pabereid. Seal on 2009. aasta sügisel Vändra vallaga liitunud väikese Kaisma valla otsused ja lepingud MTÜga Järvemaastik. Nii mittetulundusühingus kui ka vallas olid peategelasteks isa ja poeg Metsojad, kirjutab Äripäev.

Pärast majandite lagunemist erastas Andres Metsoja ema järve ääres sauna ja vana jahimaja. Seejärel erastati sinna juurde veel 33 hektarit maad, mis on Andrese nimel. “Ma olen siin sündinud ja kasvanud ja soetanud siia ka vara, sellepärast ma teen seda. Plaanin siia toitlustust. 2,5 miljonit krooni kulub väliköögi rajamiseks, lisaks parkimiskohad külaliste jaoks,” tutvustab Andres Metsoja oma tulevikuplaane järveäärse alaga. Paraku on sauna juures Metsoja maa nii väike, et neid plaane on raske teostada. Üle kraavi on Metsojal maad küll, kuid seal on peal Natura ala piirangud. Äri laiendamiseks oleks vaja saada tükki valla maast, mida kasutab MTÜ Järvemaastik.

Tammel ei ole Metsojade tegevuse vastu järveäärse vallamaa korrashoidmisel midagi, küll häirib teda, kuidas nad on selle vallamaa enda kasutusse saanud. 2003. aasta kevadel teeb vallavanemaks saanud Andres Metsoja volikogule ettepaneku osaleda MTÜ Järvemaastik asutamisel. MTÜ hakkaks edaspidi järveäärset munitsipaalmaad korrastama ja hooldama. Vallavanem Andres Metsoja ning MTÜ juhatuse liige Margus Pikkor, kes on samal ajal abivallavanem, allkirjastavad 8. juulil lepingu munitsipaalmaa tasuta kasutusse andmiseks. Ametlikult on Metsoja sel ajal aga puhkusele vormistatud. Kakskümmend päeva pärast lepingu sõlmimist kantakse MTÜ Järvemaastik äriregistrisse ning ta saab registrinumbri, mis oli millegipärast juba olemas 8. juuli lepingus. "Ilmselt on tegemist inimliku eksimusega... ma ei tea...," jääb Metsoja taas selgitamisega hätta.

MTÜ asutajateks on veel Kalju Metsoja ja Mait Kink ning peagi võetakse liikmeks ka Andres Metsoja. 2006. aasta juunis toimuval Järvemaastiku üldkoosolekul arvatakse Kaisma vallavalitsus MTÜst välja. Sellise ettepanekuga tuleb välja vallavanem. "Koostöö jätkamine on vajalik ja ülioluline, kuid liikmeks olemine põhjustab asjatuid pingeid ja tekitab omakorda ühingu ja puhkeala arengu pidurdamist," sõnab protokolli järgi Andres Metsoja. Valla esindajat Margus Pikkorit kohal ei ole ning valla lahkumist polnud arutatud ei vallavalitsuse ega volikogu istungitel. "Ilmselt see kõige korrektsem ei olnud, oleks tõesti pidanud selle volikogust läbi viima. Minu viga, et ma ei mõelnud siis kui vallavanem, vaid kui MTÜ liige," nõustub Metsoja nüüd. Valla osalus takistas MTÜ-l projektiraha taotlemist. "Kuid ma pole kellelegi kahju tekitanud, vald pole mingit kahju saanud," rõhutab ta.