Pankade tegevuskasumit on sel aastal vähendanud euro kasutuselevõtu tõttu alanenud puhas teenustasutulu ja finantstulu. Seda kompenseeris puhta intressitulu kasv ning laenukahjumieelne kasum oli aastatagusest 8 protsenti suurem, teatas Eesti Pank.

Eesti ettevõtetele anti I kvartalis laene ja liisinguid üle 10 protsendi rohkem kui aasta tagasi. Seejuures suurenes tööstusettevõtete lühiajaline finantseerimine 47 protsenti, samal ajal kui investeerimislaenude käibe kasv oli suhteliselt tagasihoidlik. Majanduskasvu tingimustes võib siiski eeldada, et ka tootmisvõimsuse suurendamiseks tehtavate investeeringute finantseerimisvajadus ning seega laenuvõtmine suureneb sel aastal.

Eraisikute laenuaktiivsus oli ettevõtete omast väiksem. Eluasemelaene väljastati I kvartalis aastatagusest vaid 4 protsenti rohkem. Eraisikute laenuturu aktiivseim osa on autoliisingud, kus uute tehingute aastakasv küündis märtsis 70 protsendini.

Pankade laenu- ja liisinguportfell väheneb jätkuvalt, kuna uusi laene lisandub vähem, kui makstakse tagasi varem võetud laene. Eesti ettevõtetele ja eraisikutele antud laenude ja liisingute kogumaht kahanes märtsis 113 miljoni euro võrra ehk 0,8 protsenti. Kokkuvõttes oli laenu- ja liisinguportfell märtsi lõpus 14,8 miljardit eurot ehk aastatagusest 6,7 protsenti väiksem.

Laenuintressimäärad püsisid märtsis veebruari tasemel. Pankade poolt kuu jooksul välja antud laenude keskmine intressimarginaal alanes pisut, mistõttu samal ajal toimunud EURIBORi tõus ei mõjutanud samavõrra uute laenude hinda. Eluasemelaenude ja ettevõtete pikaajaliste laenude keskmised intressimäärad olid märtsis vastavalt 3,4 ja 4,2 protsenti.

Hoiuste aastakasv aeglustus märtsis 4 protsendini. Eesti eraisikute ja ettevõtete hoiuste kogumaht suurenes 27 miljoni euro võrra 7,4 miljardi euroni. Viimastel kuudel on hoiuste mahu kasvu hoidnud positiivsena eraisikute suurenenud säästmine, mis on osaliselt tingitud kevade alguse tulumaksutagastustest. Ettevõtete hoiuste maht kahanes märtsis kolmandat kuud järjest ning oli 2010. aasta lõpuga võrreldes 6 protsenti väiksem.

Laenuvõtjate maksevõime on majanduskasvu toel stabiilselt paranenud. Üle 60 päeva maksetähtaega ületanud laenude maht kahanes märtsis 38 miljoni euro võrra ning nende osakaal laenuportfellis alanes kuu jooksul 0,2 protsendipunkti võrra 6,2 protsendini. Pangad vähendasid ka varem laenukahjumite katteks loodud eraldisi, mis suurendas nende kasumlikkust.