Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tõusid äritulud 8,2% ja kulumi eelne tegevuskasum 64,4%. Kvartali puhaskahjum oli seoses iga-aastase suvise IT-turu väiksema käibega 891 tuhat krooni, mis on 8,5 miljonit parem tulemus, kui eelmise aasta samal perioodil.

Võrreldes eelmise aastaga on eelkõige suurenenud teenuste ja kõrge lisaväärtusega tegevuste osakaal käibes, tänaseks moodustavad teenused juba kolmandiku MicroLinki ärituludest.   “Teenuste osa suurendamine on osa meie strateegiast liikuda lihtsalt toodete müügilt kliendikesksete lahenduste ning meie inimeste teadmiste ja oskuste pakkumisele,” kommenteeris tulemusi MicroLinki juhatuse esimees Allan Martinson. “Ka aladel nagu traditsioonilised personaalarvutid suureneb MicroLinkis pidevalt teenuste pool. Pidevalt lisandub neid Balti ettevõtteid, kes annavad oma igapäevase infotehnoloogia hallata MicroLinki teenindusfirmale ServIT, keskendudes samas ise oma põhitegevusaladele.”   Suurima ehk 98,1 miljoni kroonise käibega lõpetas kvartali süsteemide divisjon, mille tegevusalade hulka kuuluvad tarkvaraarendus, ärirakendused, infrastruktuurilahenduste pakkumine ja koolitus.   Ärirakenduste osas on jätkunud Läti Raudtee, Läti Riigikassa, Eesti Panga ja teiste suurklientide finantsinfosüsteemide arendustööd, kus kasutatakse eelkõige firmade  SAP, Oracle ja Open Text LiveLink platvorme.

Septembri lõpus fikseeriti Tallinna linna ametiasutuste ühtse dokumendihaldussüsteemi juurutamise lõpp linna 22 ametiasutuses, kus süsteemi kasutajateks on ligi 1200 linnaametnikku. Tallinna linna lahendus baseerub MicroLinki tarkvaraarenduse osakonna poolt välja töötatud dokumendihalduse tootel Postipoiss, mis on levinuimaks dokumendihalduse tooteks Eesti avalikus sektoris.   Infrastruktuurilahenduste osas olid suuremateks tarnijateks Hewlett-Packard, Dell, Sun MicroSystems, Progress, Oracle, Check Point ja MicroLinki gruppi kuuluv SAF Tehnika. Uue tootegrupina kasvas andmesalvestusseadmete müük firmalt Hitachi Data Systems. Ühe suurema tarnena võitis MicroLink Lätis kaks riigihankepakkumist kogumahus üle 28 miljoni krooni, varustamaks Läti koole ja teisi haridussüsteemi asutusi arvutustehnika ja IT-lahendustega.   Arvutite ja teenuste divisjoni käive oli 76,7 miljonit krooni. Võrreldes eelmise aastaga on 24% võrra tõusnud teenuste osakaal divisjoni käibes, eelkõige tänu MicroLink ServIT pakutavate hooldusteenuste ja tugilepingute edukale turuletoomisele. Arvutitootmises toodi turule uued väikesemõõtmelised lauaarvutid ning mitmed sülearvutite mudelid.   Andmeside, võrguteenuste ja kesksüsteemidega tegeleva data divisjoni käive oli 33,4 miljonit krooni. Andmesidevõrkude osas jätkus kasv nii üle-Baltikumiliste privaatvõrkude kui Tallinna ja Riia tähtsaimates ärikeskustes kiiret Internetiühendust võimaldavate ühenduste osas. Kesksüsteemide outsourcingu teenuste populaarsuse tõusu tõttu avati teine serverikeskus Tallinnas, edukalt on käivitunud sarnased keskused Riias ja Vilniuses.   Mikrolaine divisjoni, mille moodustab Lätis paiknev kiirelt kasvav raadiosideseadmeid tootev SAF Tehnika, käive oli 19,5 miljonit krooni. SAF Tehnika on tänaseks edukalt läbi löönud maailmaturul, kus konkureeritakse maailma juhtivate elektroonikafirmadega.

SAF Tehnika peamisteks klientideks on telekommunikatsioonifirmad ja mobiilioperaatorid, kes kasutavad raadiolinke oma baasvõrkude ülesehituseks. Kvartali jooksul tarniti seadmeid rohkem kui 12 riiki Euroopa ja Aasia turgudel. Jätkus toodete heakskiit eri riikide standardiametite poolt, tähtsaimaks neist oli kogu Euroopa Liidus aktsepteeritava ETSI tüübiheakskiidu saamine.

Uue meedia divisjoni, kuhu kuulub Balti juhtiv portaalide võrgustik Delfi, kvartali käive oli 4,1 miljonit krooni. EMOR-i poolt läbiviidava Gallup e-Ratings uuringu alusel oli Delfi jätkuvalt populaarseim internetisait Lätis ja Leedus ning külastatavaim portaal Eestis. Eestis kuulub Delfile 40 protsenti netireklaami turust. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on külastatavus tõusnud Eestis 45%, Lätis 65% ja Leedus 83%. Kokku on Delfi portaale Baltimaades külastanud viimase 6 kuu jooksul 929.000 inimest ehk iga kuues elanik mõõdetud vanusegrupis.

MicroLinkis töötas eelmise kvartali seisuga 636 inimest, mis on 9% vähem kui eelmisel aastal.