Eesti hinnapiirkonnas osteti maikuus kokku 284 GWh elektrienergiat, mis on võrreldes eelmise kuuga ligi 32% enam. Eesti sisemaise elektritarbimise katteks osteti elektribörsilt 37,8% ulatuses, mis on selle aasta suurim osakaal.

Võrreldes aprilliga kasvasid Eesti hinnapiirkonnas müüdud elektrienergia kogused 9% võrra (478 GWh-ni). Müüdud koguste kasvu peamiseks põhjuseks oli hinna erinevus Eesti ja Soome hinnapiirkonna vahel ning keskmise elektrihinna tõus nii Eesti, Soome kui ka Baltpooli hinnapiirkonnas.

Aprillikuu suurimaks hinnategijaks oli Läti hüdroenergia, mis vähenes mai esimesel ja viimasel nädalal ning kuu kokkuvõttes lõpetas odavama hinnaga elektrienergia müügi. Tootmise vähenemise tõttu tõusis maikuus ka imporditud elektrienergia osakaal tarbimises Baltikumis kokku. NPS Eesti hinnapiirkonna maikuu keskmine hind oli 47,37 EUR/MWh, see jäi veebruari ja märtsi tasemele ning oli 7 EUR/MWh võrra kõrgem aprilli hinnast.

Võrreldes eelneva kuuga vähenesid eksporditud kogused Soome (-21%) ja Leetu (-10%), kuid suurenesid 91% võrra Lätti. Eksporditud koguste vähenemise Soome põhjustasid EstLink1 kuu lõpus toimunud avariiline väljalülitumine ning graafikujärgsed hooldustööd. Samuti ühtlustusid mais NPS Eesti ja Leedu elektribörsi Baltpooli hind, mistõttu oli tootjatele samavõrra kasulik müüa mõlemal börsile. Ekspordi suurenemise Lätti tõi kaasa Läti hüdroelektrijaamade toodangu oluline langus, mistõttu muutus Läti importivaks elektrisüsteemiks.

Kokku eksporditi maikuus NPS Eesti hinnapiirkonnast Soome 194 GWh, Lätti 36 GWh ning Leetu 14 GWh elektrienergiat. Mais imporditi Lätist 23 GWh, Leedust 49 GWh ja Soomest 0,8 GWh elektrienergiat.

NPS elektribörsi süsteemihind (keskmine hind) oli maikuus 54,49 EUR/MWh. Kesk-Euroopa maikuu elektrihinnaindeks (EEX Spot ELIX) oli 60,99 EUR/MWh (kasv võrreldes aprilliga 10,13 EUR/MWh). Saksa/Austria piirkonna hinnatõus oli aprillikuu 51,58/MWh-lt maikuus 56,83 EUR/MWh-le.

Põhjamaade hüdroreservuaaride täituvus oli maikuus küll kõrgem kui eelmisel aastal, v.a viimasel nädalal, kuid NPS süsteemi kuu keskmine hind oli käesoleva aastal 11,51 EUR/MWh võrra kõrgem kui eelmisel aastal samal perioodil.