Alalaekumise peamine põhjus on varadega seotud tulude plaanitust 37,4 protsendi võrra madalam laekumine. Eelarves oli varadega seotud tuludeks kavandatud 109,8 miljonit krooni, kuid laekus 68,7 miljonit.

Pärnu linn lootis möödunud aastal väiksemate objektide kõrval müüa linnale kuuluvad bussifirma Pärnu ATP aktsiad ja Rannahotelli ning hotell Pärnu kinnistud. Kõik kolm objekti on müümata, kirjutab Pärnu Postimees.

Pärnu eelarvest ligikaudu pool moodustavaid maksutulusid laekus plaanitust 3,9 protsenti rohkem, majandustegevuse tulude laekumine ületas eelarves kavandatut 8,2 protsenti.