Alates töö alustamisest 2. jaanuaril oli 20. jaanuari seisuga süsteemi tööhõiveametite kaudu laekunud 919 töötuskindlustushüvitise taotlust, hüvitis on määratud juba 696 inimesele.

Süsteemi kasutajateks on Töötukassa 19 töötajat Tallinnas. Töötukassa IT osakonna juhataja Urmas Visse sõnul tuleb vastavalt töötuskindlustuse seadusele töötuskindlustushüvitise maksmise või keeldumise otsused teha seitsme päeva jooksul alates avalduse esitamisest. Töötukassa menetluse infosüsteem (TKIS) teeb selle võimalikuks.

Hüvitise taotlus sisestatakse infosüsteemi tööhõiveametites, sealt jõuavad need andmed 24 tunni jooksul TKIS-i. TKIS valmistab ette otsuse projekti, mida hüvitiste osakonna töötaja kontrollib. Kui kõik on korras, siis trükitakse otsuse projekt välja, allkirjastatakse ja edastatakse taotlejale. Maksejõuetuse ja töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitise taotlused laekuvad Töötukassale otse paberkujul, Töötukassas sisestatakse need TKISi ja järgneb menetlus.

“Infosüsteem võimaldab hoida personali poole võrra kokku,” ütles Urmas Visse. “TKISi eesmärk on menetleda hüvitiste taotlusi võimalikult efektiivselt ja väikese personalikuluga.”

“Töötukassa infosüsteemi loomine ja käivitamine oli hea näide MicroLinki erinevate osakondade koostöö vajalikkusest ja võimalikkusest,” lausus MicroLinki poolne projektijuht Ants Viiderfeld. “Ka oli Töötukassa rakenduse eripäraks paljude seotud süsteemide ning väliste infosüsteemide liideste omavaheline ühendamine ning sellega seonduvad arendustööd, millega edukalt hakkama saadi.”

Süsteemi loomise peatöövõtjaks oli MicroLink ServIT. Koolituse, projektijuhtimise ja tarkvara arenduse ning toe eest vastutas MicroLinki tarkvaraarenduse osakond koos alltöövõtjatega. Kogu süsteem on majutatud ühes MicroLink Data kahest serverikeskusest Tallinnas, kellele on outsourcitud ka serverite administreerimine ja haldamine. MicroLink Data rendib antud lahenduse puhul Töötukassale ka jagatud Oracle andmebaasi. Samuti on Töötukassa poolt püstitatud kõrged nõuded lahenduse jõudluse ja käideldavuse osas. Samuti peab järgima isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid nõudeid. Lahenduse osaks on ka kasutajate koolitus ning edaspidine tugi.

Töötukassa valis MicroLinki välja riigihankekonkursiga.

Eesti Töötukassa tegevuse eesmärk on töötuskindlustuse seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud korras töötuskindlustushüvitiste, töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitise ja tööandja maksejõuetuse hüvitise maksmine.