Eestis toodeti taastuvenergiat võrreldes aastatagusega ligi kümnendiku võrra vähem, 260 GWh, teatas Elering.

Taastuvenergiast valdava enamuse (72%) moodustas jäätmetest ja biomassist elektrienergia tootmine, järgnesid tuuleenergia (24%) ning hüdroenergia (4%).

Taastuvenergia toetuse taotlusi esitati käesoleva aasta teises kvartalis 13,4 miljoni euro eest, mis on 11 protsenti vähem kui eelmisel aastal samal ajal.

Taotluste vähenemise põhjuseks on alates 2010. aasta 1. juulist kehtima hakanud seadusemuudatus, mille alusel biomassist toodetud elektrienergia eest saab toetust vaid juhul, kui see on toodetud koostootmise režiimil. See tähendab, et toetust ei ole alates 2010. aasta kolmandast kvartalist saanud biomassi paralleelselt teiste kütustega kasutavad kondensatsioonjaamad.

Tingituna seadusemuudatusest, samuti suhteliselt soojematest ilmadest ning Väo elektrijaama üleminekust biomassilt turba kasutamisele vähenes jäätmetest ja biomassist elektritootmine teises kvartalis 18 protsenti (228 GWh-lt 187 GWh-le).

Taotluste esitamine tõhusa koostootmise toetusele suurenes 42 protsendi võrra ehk 1,1 miljoni euroni. Sellest tulenevalt tõusis tõhusa koostootmise režiimil toodetud toetatava elektrienergia kogus võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga 42 protsenti (25 GWh-lt ligi 35 GWh-ni).

Võrreldes 2010. aasta teise kvartaliga, kahanes hüdroenergia toodang 11 GWh-lt 10 GWh-le, mida võib seletada 21 protsendi väiksema sademete hulgaga käesoleva aasta teises kvartalis (EMHI andmete põhjal). Tuuleenergiast elektrienergia toodang jäi ligikaudu samale (kasv 3%), tõustes 61 GWh-lt 63 GWh-le.