Aastavahetuse paiku Jaekaubanduse liidu läbiviidud küsitluse tulemuste andmetel tunnistati eelmise aasta kaupmehesõbralikumaks tootjafirmaks AS Saku õlletehas ja kaupmehesõbralikumaks hulgifirmaks AS Smarten.

Parimate lepingupartneritena hinnati tootjatest veel AS Adavere Lihatööstust, RE Livikot, Tallinna Piimatööstuse ASŸi ja AS Leiburit. Hulgifirmadest pälvisid soosingu lisaks Smartenile veel Rotagrupi AS, Abe Rahvusvaheline AS ja Oü Jungent.

Esimene omanäoline küsitlus

Erinevalt analoogsetest küsitlustest hinnati antud uuringus eelkõige kaupade hankijate suhtumist oma jaekaupmeestest lepingupartneritesse. Parimate firmade puhul märgiti ära korrektset tellimuste täitmist, viisakat teenindamist, kogu vabariiki katva müügivõrgu olemasolu jne.

Küsitlusest võtsid osa Jaekaubanduse liidu liikmed ja lisaks ka mõned liitu mittekuuluvad suuremad kauplused. Jaekaubanduse liidu Meelis Randmaa sõnutsi oli antud uuring esimene, mille eesmärk oli tõsta esile jaekaupmeeste parimad lepingupartnerid.

Soosingu pöhjused

õlletehase puhul hinnati toodangu head kvaliteeti, välimust ning kogu Eestit hõlmavat müügiturgu. AS Smarteni edu saladus peitub regionaalses laienemises, lähenemises Eesti tootjale ning koostöö tihendamises jaekaupmeestega. Investeeritud on palju logistikasse, sh üleriigilise müügiorganisatsiooni ülesehitamisse. Kui aasta alguses oli Eesti tootjate osakaal 15Ÿ20%, siis aasta lõpuks oli see kasvanud 40%Ÿle. On heameel tõdeda, et kohaliku toodangu kvaliteet on aastaga tublisti tõusnud ning et tootjad ise tulevad kaupmeeste poolt pakutud ideedega kaasa. Hulgimüüjana näen edu saladust eelkõige kogu turustuskanali, s.o. tootjaŸhulgimüüjaŸjaemüüja, efektiivses koostöös, väitis Smarteni Tallinna müügijuht Erki Markus.

Mida hindab tarbija

Tarbija jaoks peab see väljenduma poelettidel olevas laias sortimendis, millega kaasneb ka kvaliteetne teenus.Teenus ei tähenda siinkohal ainult müüja sõbralikku naeratust, vaid eelkõige seda, et tootja harib hulgikaupmeest ning viimane omakorda jaekaupmeest.

Hulgimüüjate arvates ei ole küsitlused ainult selleks, et tõsta esile parimaid ning selle kaudu nautida tunnustust, vaid saada infot ka vajakajäämistest nende töös.

INGE PITSNER