1995. aastal osteti Tallinnas Balti Turundusteabe AS ostuplaneeringu andmetel turgudelt üle 60% margariinist, sealihast, lahustuvast kohvist ning üle 50% oakohvist ja konservidest. Need arvud näitavad, et kauplemine koondub järjest enam turgudele ja tänavatele ning seega suureneb varimajanduse osatähtsus.

Klassikalises mõttes peaks turg olema kohalike väiketootjate põllumajandussaaduste, käsitööesemete, kasutatud rõivaste ja muu taolise müügikoht, ent praegu müüakse turgudel kõike seda mida kauplusteski. Kaubandusministeeriumi 1992. aasta määrus püüdis korrastada kaubandustegevust turgudel ja tänavatel ning oli aluseks kohalikele omavalitsustele turueeskirjade koostamisel. Määruse kohaselt ei ole turul lubatud kaubelda töödeldud toiduainetega (majonees, ketshup, kohv jne). Tallinna linnavolikogu 1995. aasta määrus aga lubab kaubelda ka tööstuslikult valmistatud kaupadega.

Ilmselt ei tea ükski kontrolliv ametkond, kui palju liigub turgudel illegaalset ja varastatud kaupa. Turukaubanduse niivõrd suure ulatuse peamised negatiivsed jooned väljenduvad selles, et riik kaotab maksmata maksudena suuri summasid, varimajandusele on loodud head tingimused ning ebavõrdse konkurentsi tagajärjel kannatab legaalne kaubandus.

Majandusministeeriumi kantsleri Margus Leivo sõnul on meie turgudele kandunud Leedu turgude eripära - turust on saanud bakaalkaupadega kauplemise koht. See pole kaugeltki teretulnud nähtus. Probleemile lahenduse otsimisega on tegelnud korrakaitse koordineerimise keskus ning teeb seda loodetavasti ka edaspidi. Tiit Maidre majandusministeeriumi siseturu osakonnast nentis, et teatud kaubagruppidele kehtivaid eeskirju peaks täitma kõik asjaosalised ning kontroll peaks olema ühtviisi range nii jae- kui tänavakaubanduses.

1992. aasta kaubandusministeeriumi määrus on juriidiliselt vananenud ja lähemal ajal valmistatakse ette spetsiaalne valitsuse määrus lähtudes tarbijakaitseseadusest. "Isetegevust olla ei tohi ning turud kaupluste juures ei ole õigustatud," nendib Maidre. Aave Põdra linna hinna- ja konkurentsiametist on samuti nõus sellega, et probleemid pealinna turgudel kipuvad kasvama üle pea ning turuputkad poodide juures on ebanormaalne nähtus. Olemasolevate seaduste järgi on linnaosadel õigus anda lube turgude avamiseks.

INGE PITSNER