Advokaadi kinnitusel kaebab Veeber tõenäoliselt otsuse edasi ringkonnakohtusse.

Maksuameti ettekirjutus 26. veebruarist kohustas aktsiaseltsi tasuma tulumaksu, käibemaksu, sotsiaalmaksu ning ravikindlustusmaksu võlgnevused riigile. Revideerimise käigus avastasid maksuinspektorid konkreetse maksupettusena olematu firma Toruarmatuur. "Oleks nagu ostetud sellelt firmalt kaupa," rääkis maksuametit kohtus esindanud üllar Reino, "aga seda firmat ei olnud üldse olemas." Muid maksupettusi Giga puhul tema sõnul ei leitud.

Giga esitas seepeale halduskohtule kaebuse, paludes tunnistada maksuhalduri ettekirjutuse kehtetuks, sest maksuhaldur ei ole aktsiaseltsis dokumente kontrollinud. Samuti eiranud revisjon maksukorralduse seadusega kehtestatud norme ja maksumaksja õigusi.

Kohus nentis, et maksuametnik rikkus maksukorralduse seadust, võttes Veeberiga kokku leppimata ja vastavat akti koostamata kaasa ettevõtte raamatupidamisdokumente. Ametiisiku toimingu seadusevastaseks tunnistamine ja maksuameti ettekirjutuse kehtetuks tunnistamine on otsuse kohaselt siiski kaks erinevat vaidlust ning kohus ei saa väljuda kaebuse piiridest.

Veeberi advokaadi Uno Lõhmuse sõnul pole ta veel jõudnud otsuse detailidesse süveneda, aga tal on põhjust kahelda kohtuniku väites, mille järgi ametiisiku toimingu seaduslikkus ja ettekirjutuse kehtivus on eri teemad. "Ma ei näe siin vajadust eraldi kaebusteks," rääkis ta, "maksuhalduri ettekirjutust tuleb kontrollida mõlemast aspektist - kas kontrollimisel on järgitud seaduse nõudeid selliselt, nagu peab seda korraldama, ja teiseks, kas ettekirjutuses olevad faktid vastavad tegelikkusele. Kui kontrollimisel rikuti seadust, ei saa ettekirjutus olla seaduslik."

Mõnda aega Tartu arestimajas istunud volikogu liiget ja linna soojamajandusega seotud aktsiaseltside Giga ja Anne Soojus omanikku Tiit Veeberit on varem süüdistatud ametiseisundi kuritarvitamises, maksumaksmisest kõrvale hoidmises ja ametialases võltsimises.

NILS NIITRA

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid