Ringhäälingunõukogu valis eile uueks esimeheks reformierakondlase Paul-Eerik Rummo.

Senine ringhäälingunõukogu esimees oli Arengupartei liige Rein Veidemann.

Riigikogu kultuurikomisjoni esimehe Tõnis Lukase sõnul oli lisaks Rummole ringhäälingunõukogu esimehe kohale esitatud veel ka koonderakondlase Tõnu-Reid Kuke ja isamaalase Andres Herkeli kandidatuur, kes mõlemad ise tagasi astusid. "Kuke kinnitusel on ta väga hõivatud õiguskomisjoni aseesimehena ja Herkel tõi põhjenduseks isiklikud motiivid," ütles Lukas.

Lukase sõnul arutati eilsel koosolekul ka nõukogu tulevast töökorraldust ning otsustati hakata muutma ringhäälinguseadust. Taas koguneb ringhäälingunõukogu 15. augustil ja siis tuleb kõne alla, kas nõukogu hakkab tegelema ka eraringhäälingu probleemidega, või ainult Eesti Raadio ja Eesti Televisiooniga.

Lukas märkis, et tegi nõukogule ettepaneku võtta enda ülesandeks diskussiooni korraldamine avalik-õigusliku ringhäälingu küsimustes ja tellida riiklikule ringhäälingule ekspertiis rahastamisvõimaluste kohta. "Viimast on kindlasti vaja sügisel järgmise aasta riigieelarve arutelu ajal," ütles kultuurikomisjoni esimees.

KRISTI MALMBERG