Eesti Kaabellevi Liit saatis kaabellevi seaduseelnõu projekti koostavale komisjonile ning kõigile Riigikogu ja valitsuse liikmetele avaliku pöördumise, milles väljendatakse teravat vastuseisu kaabellevi seaduse eelnõu projektile.

"Eestis pole kaabelleviäri seni eraldi seadusega reguleeritud. Teede- ja sideministeeriumi juures tegutsev komisjon on ette valmistanud seaduseelnõu projekti, kuid Eesti kaabellevifirmasid koondav Eesti Kaabellevi Liit protesteerib seaduseelnõus sisalduva monopolismiprintsiibi vastu", teatas liit Eesti Päevalahele.

Eesti Kaabellevi Liit püüab saavutada, et seaduseelnõu näeks kaabellevi valdkonnas ette vaba konkurentsi. Eelnõu praeguse projekti kohaselt antakse kohalike volikogude poolt kehtestatud piirkondades eksklusiivne õigus tegutsemiseks kümne aasta jooksul ainult ühele operaatorile. Eesti Kaabellevi Liidu arvates on selline monopoliprintsiip vastuolus turumajanduse reeglitega ning võib tähendada kaabelleviteenuste hindade kontrollimatut tõusu.

Kaabellevi Liidule jääb arusaamatuks, miks on kaabellevi puhul vaja eirata turumajanduse reegleid, kui Eestis ehitatakse kõrvuti eri firmade bensiinijaamu ja seaduslik on mitme mobiiltelefonioperaatori tegevus.

Eesti kaabellevioperaatoreid koondav ühendus arvab oma avalikus pöördumises, et seaduseelnõusse kavandatav printsiip on kahjulik nii ettevõtjatele, kellelt võetakse võimalus kasumi saamise eesmärgil osaleda konkurentsis, kui ka tarbijatele, kellelt võetakse võimalus valida soodsam teenus.

Eesti Kaabellevi Liit koondab kaabelleviga, sh kaabeltelevisiooniga tegelevaid Eesti ettevõtteid, kes soovivad osaleda ühistegevuses Eesti kaabellevi arengu nimel. Liidu asutas tänavu suvel kümme kaabellevifirmat Eesti eri paigust. Praegu koosneb liit 12 liikmest. Hiljuti võeti Eesti Kaabellevi Liit vastu Euroopa Kaabellevi Liidu liikmeks.

EPL