Eesti ühispanga ja Põhja-Eesti Panga (PEP) juhatused kirjutasid eile alla liitumislepingule. Uus liitpank jätkab tegutsemist Eesti ühispanga nime all.

Liitumislepingu kiitsid heaks ka Põhja-Eesti Panga aktsionärid ja ühispanga nõukogu. Lõplikuks ühinemiseks peab liitumislepingu heaks kiitma veel veebruaris kokku tulev Eesti ühispanga aktsionäride üldkoosolek.

"Liitumislepingu sõlmimisega jõudis lõpule ühispanga strateegiline programm, mis algas 1995. aasta sügisel ühe kuuendiku PEP-i aktsiate ostmisega ning PEP-i saneerimisega ühispanga meeskonna poolt," ütles Eesti ühispanga president Ain Hanschmidt.

PEP-i klientide jaoks jääb arveldamises ja teenindamise korras kõik endiseks. Arvelduste puhul jäävad esialgu kasutusele mõlema panga nimed, pankade koodid, klientide kontode numbrid ning panga teenuste ja toodete hinnakirjad kuni nende ühtlustamiseni veebruaris.

Uues pangas jätkavad ühispanga teatel tööd vaid mõlema panga parimad töötajad. Liitpanga juhatuse esimees on Ain Hanschmidt ja peadirektor Lembit Kitter.

Moodustuv liitpank oleks novembri lõpu bilansside põhjal suuruselt teine Hansapanga järel. Kui Hansapanga bilansimaht moodustas novembri lõpul 5,275 miljardit krooni, siis suuruselt kolmanda ühispanga (3,547 miljardit krooni) ja suuruselt viienda PEP-i (1,416 miljardit krooni) bilansside liitmisel kujuneks liitpanga bilansimahuks 4,963 miljardit krooni. Sellega hõlmataks Eesti pangandusturust umbes 24%.

Hoiuste mahult oleks liitpank 3,5 miljardi krooniga suurim pank. Hoiuste poolest järgneks uuenenud ühispangale Hoiupank (3,05 miljardit krooni) ja Hansapank (3,03 miljardit krooni).

"Suurem maht pole eesmärk omaette. Pankade liitumine sobib ideaalselt kokku ühispanga pikaajalise strateegilise kavaga suurendada panga turuosa tähtsamates kliendigruppides," ütles Hanschmidt.

ühispanga teatel saavutatakse pankade liitumisel hulgaliselt operatiivseid muudatusi nagu administratiivkulude kokkuhoid, paralleelselt tegutsevate struktuuriüksuste ja kattuvate kontorite ühendamine, toodete valiku laiendamine ja know-how koondumine.

Nii Eesti ühispank kui ka PEP on auditeeritud rahvusvahelise audiitorfirma Deloitte & Touche poolt lähtuvalt rahvusvahelisest raamatupidamise standarditest (IAS). ühispanga teatel kanti kõik Põhja-Eesti Panga laenukahjumid täies mahus maha enne liitumist ning audiitorid otsustavad selle kinnitamise kuu aja jooksul. Laenukahjum kaeti Põhja-Eesti Panga omanike (1/2 valitsus, 1/3 Eesti Pank ja 1/6 Eesti ühispank) poolt PEP-i aktsiakapitali ja mitmesuguste muude varadega.

PEP-i aktsiakapital oli 30. novembri seisuga 60 miljonit krooni ja omakapital 92,6 miljonit krooni.

Eesti ühispanga aktsiakapital oli 31. detsembri seisuga 235 miljonit krooni ning omakapital 350 miljonit krooni. 17. septembri seisuga oli ühispangal 1433 aktsionäri. 14,1% panga aktsiatest kuulus Merita Banki klientidele (sh Swedfundile 10,6%), Itaalia ärimees Ernesto Preatonile 9,4%, riigile 7,1%, Financial VIP Tourism Ltd klientidele 5,8%.

AARE REIVART