Concordia ülikool soovib Eestis luua veel ühe meediakoolituskeskuse. Eraülikool avab sügisel oma meediateaduskonna, kus on võimalik õppida tele- ja raadioajakirjandust, meediajuhtimist ja -teadust ning suhtekorraldust.

Concordia ülikool hakkab meediaprogrammi juhi Hagi Sheini sõnul andma akadeemilist ja süsteemset meediaõpetust. Eesmärgiks on valmistada ette spetsialiste, kes suudaksid edukalt töötada kaasaegses meedia- ja infoühiskonnas nii Eestis kui ka välismaal.

Sheini hinnangul peaksid kõik Concordia ülikooli meediatudengid saama tugeva akadeemilise vundamendi, edasine haridus sõltub juba igaühe soovidest ja valikutest. Keskenduda võib nii loome-, juhtimis- kui ka teadussuunale.

Meediajuhtimisest huvitatud saavad teadmisi majandusest ja juhtimisest, meediaprodutseerimisest ja -managementist, samuti suhtekorraldusest.

Loomingulise suuna valijad õpivad ennast väljendama erinevates meediakanalites nii arvuti, pildi, heli kui ka hääle abil. Sheini hinnangul on hädasti vaja koolitada inimesi, kes oskaksid teha asjatundlikku meediakriitikat.

õppekava hõlmab peamiselt audiovisuaalse meedia põhialasid - raadiot, televisiooni ja arvutivõrkusid. "Muidugi, kui on tõsine soov, saab ka kirjutavale ajakirjandusele spetsialiseeruda," ütles Shein, lisades, et Concordia ülikool ei kavatse ajalehereporterite ja toimetajate koolitamises Tartu ülikooliga konkureerida.

Concordia ülikool tahab koolitada ka meediateoreetikuid, kes oleksid suutelised tegema teadus- ja uurimistööd. "Samuti vajatakse Eestis meediakoolitajaid, kes teisi õpetaksid," märkis Shein. Ta ennustas, et meediaõpetajaid ootavad juba lähimas tulevikus tööle ka keskkoolid.

Shein peab väga oluliseks, et üliõpilased hakkaksid koolis õpitut kohe praktikas järele proovima. Eesti Raadio ja Eesti Televisiooniga sõlmitud raamlepingud kindlustavad Concordia ülikooli meediaüliõpilastele praktikapaigad.

Shein usub, et ka eraülikoolil endal jätkub jõudu ajapikku välja ehitada korralik meediastuudio, mis võimaldaks toota professionaalseid tele- ja raadiosaateid, hüperteksti ja multimeediat. "Oma ajalehte juba antakse ülikoolis välja, kuid seda võiks veelgi laiendada," lisas Shein.

Kogu õppetöö hakkab toimuma inglise keeles. Suurema osa loenguid peavad välisõppejõud Ameerikast ja Lääne-Euroopast, kuid õppejõudude vahetamise leping on sõlmitud ka Tartu ülikooli ajakirjandusosakonnaga. Samuti võivad Tartu ajakirjandustudengid kuulata loengukursusi Concordia ülikoolis ja vastupidi.

Esimesel aastal võtab Concordia ülikooli meediateaduskond vastu 25 üliõpilast. õppima oodatakse eelkõige eestlasi, lätlasi ja leedukaid, samuti venelasi ja soomlasi.

Sheini hinnangul on meediaõpingute võimaluste avardumine väga vajalik. Tema kinnitusel soovib Concordia ülikool koostööd teha nii Tartu ülikooli ajakirjandusosakonna kui ka Tallinna Pedagoogikaülikooliga, kus õpetatakse tele- ja raadiorezhiid ning reklaamieriala. Samuti peetakse partneriteks Kunstiakadeemia multimeedia keskust ja praktilist täienduskoolitust pakkuvat meediakolledzhit.

"Konkurentsi asemel peaksid erinevad meediakoolituskeskused püüdma ühiselt maksimaalselt ära kasutada spetsialiste ja õppejõude. Nii paraneks tunduvalt Eestis pakutava meediahariduse kvaliteet," ütles Shein.

PILLE LIIMAL

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid