Eesti Televisiooni eelmine peadirektor Hagi Shein peab täna telemajas alles lahkumispidu, kuid tema mantlipärijal Toomas Lepal tuleb juba rinda pista kaelamurdvate personalimuredega.

Mõne nädala jooksul on kommertstelevisioonid ETV-st üle meelitanud rezhissöör Priit Hummeli, toimetaja Ulvi Piheli, programmidirektor Jüri Piheli, rezhissöör Sander üksküla ja operaator-rezhissöör Villem Tarvase. Veel enne Lepa esimest ametlikku tööpäeva peadirektorina lahkuvad peatoimetaja asetäitja Raul Rebane ja uudistetoimetuse juht Vallo Toomet.

Kandvate kamakate pudenemine riigitelevisooni alusmüürist pole Lepa süü ega teene, vaid pigem paratamatus. Varem või hiljem pidi kommertsjaamade agressiivsus ja värskete ideede tulv läbi murdma ETV unisevõitu õhustikust. Sheini lahkumine ja Lepa saabumine oli vaid pisike lumepall, mis vallandas kaua varisemist oodanud laviini.

Lepa esimesed toimetamised telemajas ei meenuta kuidagi Sheini tööstiili, mis jättis temast mulje kui apaatsest, kaugest ja kõrgest eemalviibijast ning võimaldas tal pingsa päevatöö kõrvalt kirjutada kaks mahukat raamatut.

Lepp ei seleta, mis on avalik-õiguslik ja mis on strateegia, kuid kavatseb see-eest juba 1. jaanuarist reklaamile kui avalik-õiguslikule telele sobimatule teenimisviisile kriipsu peale tõmmata.

Lepp käitub ETV-s nagu kommertsjaama juht, kes kavandab ja juhib konkreetseid projekte, pakub ideid, hangib tööjõudu. Küllap see agar sekkumine alluvate töödesse on ka üks põhjusi, miks pooleldi demonstratiivselt panevad ameti maha kaks tähtsamat ametimeest, Rebane ja Toomet.

Teised mainekad teletegijad on ETV kaotanud enamasti tavalises tööturulahingus kommertsjaamadele ning asendus Tiina Pargi, Jaanus Nõgisto ja Kiur Aarma näol tuleb neile samuti kommertsjaamadest.

Peadirektorite vahetumisega on ETV kaotanud oma erilaadse, turvalise kaljukindluse aura ja muutunud teleajakirjanikele lihtsalt üheks paljudest võimalikest töökohtadest. Võitlus sellel tuulte tallermaal, kus heast tööjõust sõltub peaaegu kõik, tuleb kahtlemata karm, kuid Lepal on seda võitlust ilma oma meeskonna ja konkurentsivõimeliste tingimusteta väga raske pidada.