Hansapanga soovitus aktsionäridele kanda dividendide maksmise ajaks oma aktsiad mõne Eesti firma arvele päästab panga tulumaksu maksmisest, kuid veeretab selle maksmise kohustuse aktsionärile.

"See Hansapanga teade ajab Eesti eraisikust aktsionärid segadusse," kommenteeris maksuekspert Erki Uustalu.

"Kui aktsionärid hakkavad kiiruga aktsiaid müü-ma juriidilistele isikutele, siis teevad nad selle vea, et võtavad kogu tulumaksu maksmise kohustuse enda kaela ja Hansapank pääseb sellest," selgitas ta. Uustalu soovitas kõigil Eesti erainvestoritel Hansapanga aktsiad enda kätte jätta.

Samasugune olukord on Uustalu sõnul ka mitteresidentidest väikeaktsionäride puhul. Kui Hansapank maksab dividende mitteresidentidele, siis peab pank selle pealt maksma ettevõtte tulumaksu. Mitteresidendist väikeaktsionär peab omakorda maksma veel 26-protsendist tulumaksu.

"Soovitus kanda mitteresidendi aktsiad Eesti firma arvele tekitab olukorra, kus pank tulumaksu maksma ei pea, samuti ei rakendu 26-protsendilise tulumaksu kinnipidamist, kuid dividende välja makstes peab Eesti firma ikkagi maksma ettevõtte tulumaksu," selgitas ta. Aktsionäride makstav tulumaks selle skeemi kaudu ei vähene.

Hansapanga info on poolik ning võib viia sügavalt valede järeldusteni, ütles Tartu Ülikooli finantsõiguse lektor Lasse Lehis.

Esiteks, mitteresidendile makstud dividendidelt tuleb tulumaksu kinni pidada juba 1998. aastast, rääkis ta. "Julgen väita, et offshore-firmade kasutajad teavad väga hästi, kuidas sellest olukorras käituda," ütles ta. Teiseks tuleb Lehise sõnul arvestada, et uue tulumaksuseaduse järgi on juriidilise isiku teenitud tulud tulumaksust vabastatud.

Hansapanga jurist Lauri Isotamm kinnitas, et konkreetseid otsuseid Hansapank veel teinud ei ole.

"See on väga esialgne plaan ja selle juures on alati olnud tingimus, et see peab olema legaalne," kommenteeris Isotamm.

Ta rõhutas, et kindlasti ei kutsu pank üles võimalikele maksupettustele.