Pank saab nõuda kümne miljoni krooni hüvitamist telejaama endiselt juhtkonnalt

Kaks aastat tagasi nn ümbrikupalku maksnud TV 1 ligi kümne miljoni kroonise võla maksuametile peab tasuma telejaama tollane omanik Eesti Ühispank, kes saab selle summa kohtu kaudu välja nõuda telejaama endiselt juhtkonnalt.

Eesti Päevalehe andmetel kirjutas Ühispank telejaama omandamisel alla lepingule, mis kohustab teda hüvitama kõik TV 1 vastu esitatud nõuded.

Eile polnud pank valmis ostulepingut ja sellest tulenevaid kohustusi kommenteerima, põhjendades seda võtmeisikute viibimisega puhkusel.

"Ma olen puhkusel ja ei tegele sellega," ütles panga president Ain Hanschmidt. "See on riskikapitaliosakonna ja [riskikapitaliosakonna juhataja] Guido Gritsenko teema," lisas ta.

Pank tahab võlga vähendada

Panga pressiesindaja Eero Rauna sõnul on pank valmis TV 1 maksupettusega seonduvatele küsimustele vastama järgmisel esmaspäeval kui Gritsenko naaseb puhkuselt.

Eesti Päevalehe andmetel on Ühispank avaldanud soovi sõlmida maksuametiga leping, et paluda maksupettuse summa läbivaatamist ja vähendamist ning samuti maksuvõla tagasimaksugraafiku ümbervaatamist.

Telejaama juhid vaikivad

Seadus võimaldab kannatajal nõuda kahju hüvitamist sellel, kes on oma seadusvastase tegevusega kahju tekitanud. Juhtkonna liikmed vastutavad oma tegude eest isikliku varaga ning süüdimõistmise korral võib see viia kogu vara konfiskeerimiseni, et võlguolev kümme miljonit krooni riigile tagasi maksta.

Eesti kohtupraktikas selline pretsedent siiani puudub.

Seega saab Ühispank nõuda kümne miljoni krooni väljamaksmist Vallo Toometilt, Raul Rebaselt ja Rait Killandilt, kes ümbrikupalkade maksmise ajal kuulusid TV 1 juhatusse.

"Me oleme nii panga kui ka kõigi osapooltega kokku leppinud, et me üldse ei kommenteeri seda praegu," keeldus Killandi eile kommentaaridest.

Maksuamet kavatseb esmaspäeval esitada TV 1 kaubamärki omavale Eesti Sõltumatu Televisioonile ettekirjutuse 10 miljoni krooni tasumiseks.

Kui TV1 leiab, et juriidiliselt kuulub see summa tagasimaksmisele, siis tasub ta võla maksuametile ja esitab selle hüvitamise nõude Ühispangale, viidates panga ja telejaama vahel sõlmitud lepingule.

Hüvitusfondi peajurist Anne-Riin Kütti sõnul saab TV 1 maksuameti ettekirjutuse kohtus vaidlustada.

"Ilmselt see ikkagi vaidlustatakse kohtus, sest see on nii suur summa, et ma kahtlen, kas see makstakse ikka ettekirjutuse aluselt väga kähku ära," kommenteeris Kütt.

Hetkel on endisest juhtkonnast Killandi ainuke, kes TV1 müümisel Poola PolSatile jäi telejaama ja määrati tegevdirektoriks.

Rebane koordineerib PolSati omanduses olevate Balti telejaamade koostööd ning Toomet jätkab tööd mitmete firmade nõukogudes.