Hoolimata riigikogu eilsest otsusest reklaam Eesti Televisioonist juulist alates kaotada, näitab ETV seniste lepingute järgi reklaami järgmise aasta lõpuni.

“ETV juhatusega arutades selgus, et reklaamiosakond on lähtunud kehtivatest õigusaktidest,” ütles ringhäälingunõukogu esimees Tiit Sinissaar. “Reklaamilepinguid on sõlmitud järgmise aasta lõpuni, ETV kinnitusel on lepingute kogumaht hetkel 16,5 miljonit krooni.”

Juhatus peab astuma kõik sammud, et reklaami näitamine lõpeks seaduses öeldud kuupäeval, lisas Sinissaar. “Samas saab seaduseklauslit tõlgendada erinevalt.”

Tuntud reklaamiagentuuri juht ütles, et tal on ETV-ga järgmise aasta lõpuni sõlmitud viie miljoni kroonine leping, kus sisalduvad ka sanktsioonid.

ETV reklaamidirektori Rivo Saarna sõnul võib lepingute maht järgmiseks aastaks suureneda. “Aastast pikemate lepingute tegemine oleks pahatahtlik.”

Telekanali juhatuse liige Ilmar Raag lausus, et ETV saatis detsembri alguses lepinguvariandid välja, aga kliendid pole kõiki veel tagastanud.

Raag pole kindel, kuidas sõlmitud lepinguid käsitleda. “Enne muudatust tehtud lepingud võivad jääda jõusse,” ütles Raag. “Müügi katkestamine on märksa olulisem.”

Kui lepingud tulevad täies mahus tagasi, moodustaks reklaami maht järgmise aasta sügisel praegusest kolmandiku.

Even Tudeberg reklaamifirmast Guvatrak ütles, et neil on ETV-ga mõne miljoni krooni eest lepinguid. “Tööd kavandatakse aasta kaupa, mida jutud ei muuda.” Ta uskus, et lepingud võidakse katkestada. “Seda käsitletakse kui paratamatust, vaevalt nõudeid kerkib.”

Meediaagentuuri Mediapool juht Raigo Piibar kinnitas, et nad on ETV-ga rääkinud klientide huvide esindamisest järgmisel aastal.