ETV asjaajamise ja varade üleandmise vastuvõtmise akti jaoks loodud komsjon oli koostanud dokumendi ETV kaustade ja lepingute üleandmiseks. Kuid selle sisulise aruteluni ei jõutud, kuna Toomas Lepp keeldus komisjoniga asja arutamast, ütles BNS-ile ringhäälingunõukogu nõunik Merike Villard.

"Lepp nõudis komsjonilt lisaaega kuni 15. jaanuarini, et tutvuda konkreetselt iga lepingu ja kaustaga, mida ta kunagi ise koostanud või allkirjastanud oli," sõnas Villard.

1999. majandusaasta bilansi osas oli Lepal nõudmine, et see oleks auditeeritud. Seega võetakse bilansi kohta eraldi akt vastu tõenäoliselt mõne kuu pärast, mil audit on tehtud.

"Komisjon fikseeris 13. detsembri ETV varade seisu, mil Lepp ETV peadirektori kohalt lahkus, kuid Lepa allkirja sellele dokumendile neljapäeval saada ei õnnestunud," ütles Villard.

Komisjonil jääb reedel üle fikseerida protokollis asjaolu, et Lepp jäi eriarvamusele ja keeldus arutelust.

Toomas Lepp on Postimehe andmetel sõlminud ETV tuleva aasta eelarvet mõjutavaid lepinguid ning seda teiste telemaja juhatuse liikmete teadmise ja heakskiiduta.

ETV peadirektori kohusetäitja Tiina Kangro sõnul on komisjoni töö käigus välja ilmunud lepinguid, mis on sõlmitud enne 13. detsembrit, mil ringhäälingunõukogu lõpetas ETV peadirektoriga töölepingu.

Kangro ütles Postimehele, et tegemist on reklaami puudutavate lepingutega, aga ka kokkulepetega, mis on sõlmitud isikute vahel ning mis sisaldavad asju, mis mõjutavad ETV eelarvekulusid tuleval aastal.

ETV reklaamijuhi Rivo Saarna sõnul pole tegemist suuremahuliste ega kallite lepingutega. "Siin on pigem tegemist põhimõtteliste asjadega," jäi Saarna napisõnaliseks.

Toomas Lepp ütles Postimehele, et ta sõlmis lepinguid, mida tal oli õigus vastavalt ETV põhikirjale sõlmida. "Kõik lepingud on rahandusjuht Anneli Viita alati viseerinud. Oli siiski paar asja, mida ei jõutud ära registreerida," tunnistas Lepp.

Tema sõnul oli üks sellistest dokument, millega ETV peatas seriaali "Tõde ja õigus" tootmise. "Kui aga keegi väidab, et Toomas Lepp on sõlminud lepinguid, mis on ETV-le kahjulikud, siis see inimene lõpetab kohtus," väitis Lepp.

Eesti Päevaleht kirjutas neljapäeval, et ETV võimalik loobumine seriaalist "Tõde ja õigus" sütitab telekanali tüli reklaamiagentuuriga Guvatrak, kes seriaali ettevalmistavate tööde eest saab ETV-lt tänavu miljon krooni.

"Projekti tulevik on lahtine, otsuse teeme jaanuari alguses," sõnas ETV peadirektori kohusetäitja Tiina Kangro.

Vastavalt lepingule on ETV reklaamiagentuurile sel aastal maksnud juba 650.000 krooni ja peaks enne aasta lõppu üle kandma veel 350.000 krooni.

Baltic News Service