Rõhutan, maksustatakse äriühingu kasumit, mitte dividendisaaja tulu. Mis tahes maksu kehtestamisel tuleb esmalt määratleda maksu objekt ja subjekt. Dividendidelt võetava tulumaksu objekt on ikka äriühingu kasum, kuid maksustamise hetk on nihutatud teenimise ajalt jaotamise ajale. Tulumaksu ei maksa dividendide saaja, vaid maksja.

Kui dividendidelt maksaks tulumaksu nende saaja, nagu soovivad Ruusalu ja Järvelill, juhtuks nii, et välimaistele aktsionäridele makstud dividendidelt võetavast tulumaksust läheks suur osa tänu topeltmaksustamise vältimise lepingutele Eestist välja.

Maksulepingud lubavad Eestil võtta mitteresidendile makstud dividendidelt tulumaksu 15%, otseinvesteeringute korral (üle 25%-line osalus) aga ainult 5%. Kui dividendidelt makstava tulumaksu maksja on Eesti residendist äriühing, siis välislepingud ei rakendu ning kogu tulumaks jääb meile.

Makse kehtestatakse selleks, et riik saaks tulu. Ei ole sügavat mõtete kehtestada Eestis selliseid makse, mille tulemusel laekub suurem osa tulust teistele riikidele.

Lasse LEHIS

Tartu Ülikooli finantsõiguse lektor; uue tulumaksuseaduse põhiautor