Kanal 2 jurist Helle Ruil ütles BNS-le, et nii Kanal 2 kui TV3 nõue ETV vastu on 2,666 miljonit krooni.

Ruili sõnul esitasid Kanal 2 ja TV3 oma hagi kolmandast võlanõudlejast TV1-st eraldi, kuna ETV esitas reklaamimüügi taasalustamise põhjendusena möödunud aastal just lepingu rikkumise TV1 poolt.

"Võib arvata, et ega see kohtuasi veel homse istungiga ei lõppe ja istung lükatakse mingil põhjusel edasi," ütles ta.

ETV ja eratelejaamade vahel sõlmitud reklaamist loobumise kompenseerimise lepingus oli selle katkestamise korral ette nähtud ka 79.900 kroonine leppetrahv.

Ruil märkis, et leppetrahvi nõue on loovutatud inkassofirmale Julianus Inkasso ning seni ei ole teada, et asi oleks kohtusse jõudnud.

Eratelejaamad on seisukohal, et ETV on rikkus möödunud aasta 1. juulini kehtinud reklaamimüügist loobumise lepingut, näidates aprillikuus Atlas Andmeside reklaami ning alustades maikuus taas reklaami müüki.

ETV põhjendas lepingu ühepoolset katkestamist sellega, et TV1 oli jätnud oma kohustused ETV ees täitmata.

Mai keskel teatasid pooled kokkuleppest, mille kohaselt lubas TV1 tasuda kiiresti oma võlad ning ETV lubas 1. juulini reklaami näitamisest hoiduda. Sellest hoolimata teatas ETV tollane peadirektor Toomas Lepp päev hiljem otsusest alustada taas reklaamimüüki.

Kokku sai ETV eratelekanalitelt reklaamist loobumise eest 1999. esimesel poolaastal kaheksa miljonit krooni.