Ühendus Noored Mõõdukad korraldab homme sarja "Tegijad räägivad" raames Tartus loengväitluse "Töötus - kasutamata ressurss".

Töötust lahkavad Mõõdukate sotsiaalminister Eiki Nestor ja Tartu Ülikooli majandusteooria õppejõud Raul Eamets.

Loengu korraldaja Sirli Tralla sõnul on valitsus otsustavalt muutmas oma suhtumist töötutega tegelemisel, teatas ETAle Noorte Mõõdukate pressiteenistus.

Valitsus kiitis eile heaks Eesti tööhõive tegevuskava 2000. aasta neljandaks kvartaliks ja järgmiseks aastaks. See on Nestori sõnul sisuline dokument, mille abil koordineeritakse eri ministeeriumides tehtavat ühise nimetaja "tööhõive parandamine ja tööpuuduse vähendamine" all.

Kava raames on kõige uuemaks sotsiaalministeeriumi poolt läbiviidavaks ürituseks toetatud töökohtade sisseviimine noortele, ütles Nestor eile.

Nestor on tal tõsine soov, et tööturuamet tegeleks aktiivselt tööhõivepoliitikaga. "Siiamaani need seadused, mis Eestis kehtisid, kaitsesid tööturuametit töötute eest, nüüd peaks olema vastupidi," rääkis minister.

Tööturuamet peaks õpetama tulevikus ka noori tööl käima.

Tudengite silmaringi avardamiseks mõeldud loengusari "Tegijad räägivad" on Noorte Mõõdukate, Res Publica, Noor-Isamaa ja Tartu Noorte Reformiklubi ühisprojekt.

Populaarsed loengud toimuvad igal neljapäeval algusega kell 18.15 Tartu Ülikooli keemia ringauditooriumis.

Iga kord täissaalile läinud loengusarja raames on oodata lähiajal veel võitlust tulumaksu avalikustamise teemal, kus on vastamisi idee autor mõõdukas Rein Järvelill ja endine maksuameti peadirektor Kalev Järvelill.