Ringhäälingu saatekeskuse (RHSK) finantsdirektor Aare Siimon ütles ETAle, et vastavalt eelnevale kokkuleppele lubas Eesti Televisioon (ETV) 5,5 miljoni krooni suuruse võla tasuda hiljemalt homseks.

Kui ETV tähtajaks võlga üle ei kanna, otsustab RHSK esmaspäeval, kas esitada kohtusse hagi pankrotimenetluse algatamiseks. "Kuna programmi edastamise katkestamine on seadusega vastuolus, on ainus reaalne võimalus võla kätte saamiseks pankrotihoiatus," nentis Siimon.

"Pankrotihoiatusega maksma sundida ei saa, kuid see aitab kindlaks teha, kui palju tegelikult ETVl vara ja raha on," lausus Siimon. "Kui selgub, et ETV on maksevõimetu, saab vähemalt vara müügist raha kätte ning saatekeskus ei ole kohustatud tasuta teenust osutama," lisas ta.

ETVle esitatud võlanõude põhjustas asjaolu, et telekanal pole juba neli kuud RHSKle saatjate ja mastide kaudu levitatava programmi edastamise eest maksnud. Tänaseks on võlanõue ETV vastu kasvanud 5,5 miljoni kroonini.

Siimoni sõnul lubas telekanal hiljemalt 20. oktoobriks võla lahendada, kuna peaminister Mart Laar lubas ETVle otsida vahendeid võla tasumiseks, sest valitsuse seisukohalt peab ETV jätkama.

Tänase seisuga aga pole ETV võlga maksnud ja valitsuse otsused võlaprobleemi lahendamise suhtes pole vilja kandnud.

ETV rahandusjuht Anneli Viita ütles ETAle, et RHSK võlanõudega tegelevad juristid ning ainukesena on pädev seda kommenteerima ETV peadirektor Aare Urm.

Aare Urmiga ei õnnestunud ETAl rääkida, kuna peadirektori abi sõnul on Urm õhtuni hõivatud.

RHSK kaalus ETV suhtes pankrotimenetlust juba veebruaris, kuid ka siis ei suutnud ettevõte maksta võlga oma programmi edastamise eest RHSK saatjate ja mastide kaudu. Tookord saavutati kokkuleppe ja ETV maksis maksegraafiku järgi võla ära.