"Selge on see, et ETVl seda raha ei ole ning ringhäälingu saatekeskusele (RHSK) võlga me ära ei maksa," ütles ETV peadirektor Aare Urm täna.

RHSK võlaküsimuse lubas lahendada peaminister Mart Laar mitte mina, mistõttu andis ka ETV saatekeskusele lubaduse tasuda võlg tänaseks, nentis Urm.

Kuna RHSK on riigi firma, on nad ka seadusega kohustatud saateid edastama ning pankrotti nad meile kuulutada ei saa, kuna see on puhtalt riigi küsimus, ütles Urm.

RHSK seaduses on kirjas, et Eesti Raadio ja ETV tegevuse lõpetamine toimub seaduse alusel, milles nähakse ette nende varade edasine kuuluvus, lisas Urm. Tänase seisuga on ETV võlg RHSK ees 5,5 miljonit krooni, millele iga kuu lisandub pool miljonit krooni, mis kasvab aasta lõpuks 7,7 miljoni kroonini.

ETV kõik kohustused kokku on tänase sisuga 25 miljonit krooni ning aasta lõpuks on arvestatud 30 miljoni krooni suuruse kohustusega, mille katmist ootab ETV valitsuselt.

Kuna peaminister Mart Laar on väljendanud seisukohta, et ta toetab igal juhul ETV ja ER jätkamist avalik-õiguslike institutsioonidena, tuleb lahendused ka leida, ütles ETAle valitsuse pressinõunik Priit Põiklik.

Täiendavate rahade eraldamine on võimalik riigi reservfondist, mis tänavu on 87 miljonit krooni. Fondist 44,5 miljonit krooni on juba reserveeritud ja kuna ülejäänud 42,5 miljonist kroonist on valitsus juba eraldusi teinud, ei ole võimalik rahuldada kogu ETV küsitavat 30 miljonit krooni, nentis Põiklik.

RHSK lubab esitada Eesti Televisiooni vastu pankrotiavalduse, kui ETV ei maksa tänaseks ära programmi edastamise eest kokku üle nelja kuu eest tasumata jäänud 5,5 miljonit krooni.

RHSK finantsdirektor Aare Siimon ütles ETAle, et vastavalt eelnevale kokkuleppele lubas ETV 5,5 miljoni krooni suuruse võla tasuda hiljemalt tänaseks.

Kui ETV tähtajaks võlga üle ei kanna, otsustab RHSK esmaspäeval, kas esitada kohtusse hagi pankrotimenetluse algatamiseks. "Kuna programmi edastamise katkestamine on seadusega vastuolus, on ainus reaalne võimalus võla kättesaamiseks pankrotihoiatus," nentis Siimon.

"Pankrotihoiatusega maksma sundida ei saa, kuid see aitab kindlaks teha, kui palju tegelikult ETVl vara ja raha on," lausus Siimon. "Kui selgub, et ETV on maksuvõimetu, saab vähemalt vara müügist raha kätte ning saatekeskus ei ole kohustatud tasuta teenust osutama," lisas ta.

Selle nädala teisipäeval moodustas valitsus asjatundjatest komisjoni, mis tegeleb ETV ja ringhäälingu saatekeskuse küsimusega ja see lahendus tuleb uuesti arutelu alla kabinetiistungil tuleval teisipäeval, ütles ETAle Põiklik.

Valitsuse kabinetiistung on mitteformaalne valitsuse kokkusaamise koht, kus võetakse juriidiliste otsuste asemel vastu põhimõttelisi otsuseid.

ETV töötab 385 inimest. Töötajate palgaraha maksab ETV reklaamiturul saadud raha eest, mis võrreldes eelmiste kuudega on kasvanud kuus korda. Septembris müüs ETV reklaami üle 6 miljoni krooni, suvekuudel vaid miljoni krooni eest.