Suurt tähelepanu pälvisid ETV-d puudutavad rahastamis-, ning seadusandlusküsimused. EBU Juriidilise osakonna juhataja Werner Rumphorsti sõnul püüab ta aidata ETVl saavutada stabiilset rahastamist, teatas ETV pressiesindaja DELFIle.

“Kogu Baltikum, sealhulgas Eesti Televisioon on võrreldes teiste EBU liikmesmaadega kohutavalt alafinantseeritud — see on sõnum, mis viiakse ka EBU peakorterisse. ETV ei tohi rahulduda mõõduka tõusuga finantseerimises, tõus peab olema selline, mis tagaks avalik-õiguslikule televisioonile stabiilsuse ka pikemas perspektiivis,” sõnas Rumphorst.

Rumphorsti meelest on ETV saavutanud reklaamist loobumisega inimeste poolehoiu, kes aduvad üha enam, et ETV avalik-õigusliku rolli täitjana, on vajalik.

Samuti julgustasid EBU ametnikud ETV-d osa võtma koostööprojektidest, mida EBU Raadioprogrammide direktriss, Raina Konstantinova peab samuti äärmiselt oluliseks aspektiks rahvusliku eripära tutvustamisel Euroopa ühises kultuuriruumis, mida kahtlemata Euroopa Liiduga ühinemine endaga kaasa toob.

“On oluline et teised maad saaksid enam tundma eestlasi ning et Eesti saaks tuntumaks mujal Euroopas. Tähtis on Eesti Televisiooni inimesi senisest enam saata ühistele kokkusaamisetele ning diskussioonidele,” rääkis Konstantinova.

ETV Juhatuse esimees, Ilmar Raag tänas omalt poolt EBU liikmeid uudistevahetuse, spordiõiguste ning uute ideede eest, mida siiani on edukalt vahetatud.