Enamik vastanutest pidas 1,5 aasta pikkust vangistust maapankur Malle Eenmaale õiglaseks. Otsusega kaasnes kohustus hüvitada Maaelu Laenude Tagastamise Sihtasutusele 29,5 miljonit krooni, mida Eenmaa seadusvastaselt liigutas.

Uuringu tegi ES Turu-uuringute AS 2000. aasta juunis. Sellest nähtub, et üle-eestilise avaliku arvamuse kohaselt peab 65 protsenti eestlastest ja 47 protsenti teistest rahvustest elanikke süüdimõistvat kohtuotsust Eenmaale õiglaseks.

Kohtuotsust pidas igasuguste mööndustega õiglaseks 21 protsenti vastajatest, nende hulgas 18 protsenti eestlasi ja 26 protsenti teiste rahvuste esindajaid. Vaid viis protsenti vastajatest pidas otsust ülekohtuseks. Üllatusena tundus otsus ülekohtusena just maaharijate hulk - 11 protsent, kuigi just nemad said Maapanga pankrotis enim kannatada.

Inimeste hoiakut põhjendas riigikohtu esimees Uno Lõhmus tollal sellega, et ilmselt on Eestis olnud liiga palju juhtumeid, kus majandusalaste või ametkondlike kuritegude puhul on kohus liiga leebe olnud või pääsevad kurjategijad sootuks vastutusest. Lõhmus lisas, et avalik arvamus ei käsitle ühegi konkreetse inimese hoiakut vaid nende keskmist.

Tartu Ülikooli psühholoogiaõppejõu Aleksander Pulveri sõnul määrab inimeste suhtumise ära ühiskonna püramiidilaadne ülesehitus, kus tipu poole liikudes kasvab nii võimu kui ka vastutuse hulk.

"Me võime oma köögis olla rassistid, seksistid ja küünikud, aga kui mõni tähtis tegelane ütleb avalikult välja väikese osagi sellest, siis nõuavad kõik köögirassistid, -seksistid või -küünikud sellele tegelasele karmi karistust," ütles Pulver.

Arvi Tapver