Põllumajandusministeerium koostab praegu kontseptsiooni, mille kohaselt Läti ei eralda projektiks oma metsi, vaid sõlmib lepingud riikliku Latvijas Valsts Mezi ja erametsaomanikega, et garanteerida tselluloositehase varustamine puiduga.

Läti investeering ettevõtte aktsiakapitali võib ulatuda 100 miljoni euroni.

Rahandusministeeriumi plaani kohaselt kinnitab valitsus tselluloositehase ehitamise projekti sügiseks, et ehitustööd võiksid alata järgmisel aastal.

Berzinð ütles BNS-le, et ta kohtus Maailmapanga esindajatega, et projekti arutada, ning et kohtumisel saavutati kokkulepe, mille kohaselt Läti osaleb projektis rahaliselt, mitte metsi loovutades.

Berzinð ütles, et tselluloositootmine on viimastel aastatel olnud tulus, mistõttu Läti võib saada investeeringu pealt kasumit.

Slakteris ütles, esialgne plaan, mis nägi ette 30 protsendi riigimetsade tselluloositehasele loovutamise, oli seotud raha puudumisega, aga nüüd oleks võimalik ka rahalise investeeringu tegemine.

Kumbki minister ei öelnud, millisest allikast raha leitakse, aga kinnitamata andmetel võib raha tulla erastamisagentuuri tuludest.

Läti riigi partnerid on projektis Soome Metsäliitto ja Rootsi Södra. Projekti maksumuseks kujuneb hinnanguliselt 900 miljonit eurot, mis on suurim investeerimisprojekt Lätis.

Plaanikohaselt alustab uus tselluloositehas tööd 2005. aastal, andes tööd 350-400 inimesele, kusjuures metsatöödel saab tööd veel 400 inimest.

Tselluloositehase tootmisvõimsuseks on plaanitud 600 valgendatud tselluloosimassi aastas.

Tehas tuleb Ozolsalasse Jekabpilsi maakonnas, mis on lähedal Daugava jõele ja raudteele.