Kokku on esmaspäevase seisuga välja antud 14,131 miljardit EVP-d.

Kasutusarvete jääk vähenes 2. aprillist 9. aprillini 4,0 miljoni EVP võrra 1,598 miljardi EVP-ni.

Füüsiliste isikute arvete jääk vähenes 6,0 miljoni EVP võrra, juriidiliste isikute arvete jääk kasvas 2,0 miljoni EVP võrra.

Depooarvetele lisandus nädalaga 173.683 EVP-d, depooarvete jääk moodustas 110,9 miljonit krooni.

Kustustusarvetele jõudis nädala jooksul 9,4 miljonit EVP-d, arvete jääk moodustas 12,422 miljardit EVP-d.

Maa erastamise korraldajatele laekus 8,7 miljonit ning Eluasemefondile 259.860 EVP-d.