Kokku on esmaspäevase seisuga välja antud 14,165 miljardit EVP-d.

Kasutusarvete jääk vähenes 21. maist 28. maini 12,7 miljoni EVP võrra 1,542 miljardi EVP-ni.

Füüsiliste isikute arvete jääk kahanes 10,4 miljoni EVP võrra ja juriidiliste isikute arvete jääk 2,3 miljoni EVP võrra.

Depooarvete jääk kasvas 438.212 EVP võrra, depooarvete jääk moodustas 111,6 miljonit EVP-d.

Kustustusarvetele jõudis nädala jooksul 13,3 miljonit EVP-d, arvete jääk moodustas 12,511 miljardit EVP-d.

Maa erastamise korraldajatele laekus 11,6 miljonit ning Eluasemefondile 949.760 EVP-d.