Ministeerium märkis projekti finantshinnangus, et plaanitav ekspordimaht on 270,2 miljonit eurot aastas, mis peaks vähendama jooksevkonto defitsiiti 20 protsendi võrra ja kasvatama otseseid välisinvesteeringuid 40 protsendi võrra.

Projekt kasvatab plaanikohaselt riigi eelarvetulusid 390 miljoni euro võrra.

Riik katab projekti infrastruktuurikulud 15 miljoni euroses mahus, tehas ise läheb maksma 966 miljonit eurot.

Tselluloositehase plaanitav maht on 600.000 tonni aastas, milleks kulub 2,5 miljonit kuupmeetrit Läti paberipuitu ja 400.000 kuupmeetrit sisseveetavat puitu.

Projekti maksumusest 43,5 protsenti ehk 420 miljonit eurot langeb plaanikohaselt ehitustööde arvele. Ministeerium prognoosis, et kohalikud ehitusfirmad saavad tööd alltöövõtjatena, kusjuures tööde rahaline väärttus on 295 miljonit eurot. Ehitustööd kestavad kolm aastat, kiirendades SKP kasvu 1,5 protsenti aastas.

Tselluloositehas annab tööd 630 inimesele, neist 570 hakkab tööle kohapeal, ülejäänud töökohad tekivad tehast teenindavates sektorites.

Projektiga seotud töötajate keskmiseks netopalgaks on plaanitud 8000 latti (224.000 krooni) aastas.

Tselluloosiprojekti majandusliku analüüsi koostas Läti Arenguagentuur möödunud aastal. Kõik arvutused on tehtud 1999. aasta majandusnäitajate põhjal.