Tänasel istungil tunnustas valitsus kultuuriministri poolt ära tehtud tööd eelnõu ettevalmistamisel ning otsustas eelnõu arutelu jätkata. Valitsuse 22. mai istungil tehti kultuuriministeeriumile ülesandeks töötada koos justiitsministeeriumi ja rahandusministeeriumiga välja seaduseelnõu Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio kujundamise kohta ühtseks avalik-õiguslikuks ringhäälinguorganisatsiooniks ning esitada see valitsuse istungile.

Kultuuriminister Signe Kivi esitaski täna valitsuse istungil Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu, mille üheks eesmärgiks on ühendada olemasolevad Eesti Televisioon ja Eesti Raadio, asutades uue avalik-õigusliku juriidilise isiku Eesti Rahvusringhääling. Seaduseelnõuga määrataks kindlaks Rahvusringhäälingu tegevuse alused ja eesmärk ning õigused ja kohustused, samuti Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio lõpetamise ning Eesti Rahvusringhäälingu asutamise kord.