Linnapea kohuseid täitev abilinnapea Liisa Pakosta ütles täna ajakirjanikele, et Kivimaa soovis täiendavalt süveneda hoone mõttelise osa tagastamisega seotud õiguslikesse nüanssidesse.

Eelnõu järgi kuuluks hoonest tagastamisele 69 protsenti ning praegusele valdajale jääb 31 protsenti. Tagastamisele mittekuuluva vara suhtes alustataks kompenseerimise menetlust.

Raepressi teatel toetub maa-ametis koostatud eelnõu Finantsplaneerimise OÜ ekspertarvamusele, mille järgi on Vabaduse väljak 3 hoone osaliselt säilinud. Maa-ameti selgituse kohaselt näeb omandireformi aluste seadus ette, et kui ehitise väärtus on kapitaalremondi või ümber-, peale-, alla- või juurdeehituse tõttu oluliselt suurenenud ja puudub alus ehitise tervikuna tagastamiseks või tagastamata jätmiseks, siis tagastatakse ehitise säilinud väärtusele vastav mõtteline osa.

Varasema, OÜ E-Konsult ning politseiameti kohtuekspertiisi ja kriminalistika büroo ekspertiisi tulemuste järgi oli hotelli Palace hoone väärtus tänu parandustele ja uuendustele suurenenud mitmekordselt. Seoses sellega pidas linnavalitsus 1998. aasta oktoobris vajalikuks lõpetada Vabaduse väljak 3 õigusvastaselt võõrandatud ehitiste tagastamise menetlus ja alustada kompenseerimise menetlust.

1999. aasta jaanuaris võttis linnavalitsus vastu korralduse kompenseerida ehitised õigusjärgsele omanikule summas 2,66 miljonit EVP krooni ehk tollase kursi järgi rahas umbes 1,5 miljonit krooni.

Raepressi teatel vaidlustas õigustatud subjekt Tallinna linnavalitsuse 1998. aasta 23. oktoobri korralduse kohtus ning Tallinna ringkonnakohtu halduskolleegium tühistas Vabaduse väljak 3 mittetagastamise korralduse. Seetõttu pidi linnavalitsus möödunud aasta 11. oktoobril tühistama ka mittetagastamise korralduse alusel 8. jaanuaril 1999 vastu võetud vara kompenseerimise korralduse ning algatama uue ekspertiisi.