Põllumajandusministeerium võõrandab aktsiaseltsi Tartu Agro 963.926 riigile kuuluvat aktsiat, kuna nad pole ministeeriumile vajalikud riigivõimu teostamiseks. Tulenevalt aktsiaseltsi põhikirjast on osakud vabalt võõrandatavad. Nimetatud aktsiad on riigivara registris registreeritud, teatas ETAle valitsuse pressibüroo.

Aktsiad on hinnatud Eesti Ühispanga Corporate Finance divisjoni poolt. Eksperthinnangu kohaselt on ASi Tartu Agro osakute alghinnaks määratud 14.899.370 krooni.

Valitsuse korralduse seletuskirja kohaselt on aktsiad otstarbekas müüa eelläbirääkimistega pakkumise korras, et tagada aktsiaseltsi senise põllumajandusliku tootmistegevuse jätkumist.