Tselluloositehasele toorme saamiseks sõlmis AS Estonian Cell eile Riigimetsa Majandamise Keskusega (RMK) lepingu, mille järgi kohustub RMK tarnima tehasele 140.000 tihumeetrit haavapuitu aastas. Praeguse seisuga moodustaks see ligikaudu 60 protsenti RMK poolt aastas metsamaterjalina realiseeritavast haavapuidust.

Soome kontserni Thomesto OY kuuluva ASi Mets & Puu ostujuht Pae ütles ETAle, et kui tehas tõesti käivitub, siis võib tehnoloogilise haavapuidu hind Eestis tõusta. '140.000 tihumeetrit on kõike muud kui marginaalne kogus, mistõttu võib see vähemalt põhjaregioonis haava paberipuu hinda mõjutada,' ütles ta.

Praegu maksab Mets ja Puu sadamates haava paberipuu tihumeetrist 180-190 krooni.

Tundmatuks jääda sooviva Lõuna-Eesti puidukaupmehe sõnul mõjutab tehase käikuminek haavapuu hinda aga ka Lõuna-Eestis. "Pole ju vahet, kas puit tuleb transportida sadamatesse või tselluloositehasesse, peamine on, et tekib lisanõudlus.'

Antti Pae sõnul ei tunta praegu välisturgudel haava paberipuu vastu just väga suurt huvi. "Võib öelda, et seda ikka tahetakse,' lisas ta.

AS Estonian Cell investeerib Harjumaale Anija valda rajatavasse kaasaegsesse haavapuidumassi töötlevasse tselluloositehasesse 1,33 miljardit krooni ning tootmisvõimsuseks on planeeritud 120.000 tonni tselluloosimassi aastas. Rajatav tehas tõstab ühe tihumeetri puidu väärtust ligi 20 korda. Tselluloositehast hakatakse ehitama järgmisel aastal.

ASi Estonian Cell omanik on Norra erakapitalile kuuluv Larvik Cell AS, mille käive möödunud aastal oli 340 miljonit Eesti krooni.

Eesti 277,4 miljoni tihumeetri suurusest puidutagavarast moodustab haab 6 miljonit tihumeetrit ehk 2,2 protsenti. RMK vaheladudes maksis haava paberipuu mullu keskmiselt 158 krooni tihumeeter, tänavu augustis oli vastav hind 180 krooni.