Möödunud aasta 31. oktoobril omandas Rasmussoni omanikfirma AS Logman Invest 50 miljoni krooni eest pankrotistunud AS Astartale kuulunud endise Majaka kalurikolhoosi ja kõik selle territooriumil olevad hooned ja rajatised, teiste hulgas Meeruse sadama. Lisaks osteti Eesti Vesiehituselt ka 1,8 hektari suurune maatükk, mis eraldas endist Majaka kalurikolhoosi Bekkeri sadamast.

Rasmusson OÜ juhatuse esimees Oleg Ivanov ütles, et ostetud varast plaanib ettevõte lammutada nõukogudeaegsed amortiseerunud hooned ning ehitada asemele kaasaegne uute kaide, ladude, väljakute ning raud- ja maanteedega kaubasadam.

Rasmussoni haldusdirektor Helmut Paabo ütles, et plaani kohaselt ühendatakse praegu eraldi asuvad Bekkeri ja Meeruse sadamad. Praegu veab Rasmusson Bekkeri operaatorina puitu ja saematerjali, killustikku, suhkrut, jahu ja muud kuivlasti, Meeruse sadam on seni renditud kaluritele. Edaspidi Paabo sõnul kalasadam euronõuetele mittevastavuse tõttu tõenäoliselt kaob ning Meeruse kaudu hakkavad liikuma konteinerkaubad ja ro-ro-tüüpi laevadele laaditavad kaubad.

Paabo sõnul sõltub sadama projekti areng ka kohtulahendist, mille kohaselt võib Rasmussoni Bekkeri sadama kasutus-valdusleping muutuda tühiseks. Tallinna linnakohtu poolt ASi Balti Baas hagi alusel möödunud sügisel tehtud otsuse lepingu tühistamiseks on Rasmusson edasi kaevanud, Tallinna ringkonnakohus pole istungi aega veel määranud.

Paabo lisas, et sadama projekt oleneb ka 7. jaanuarile määratud pankrotis Balti Baasi varade müügist, millel Paabo andmetel kavatsevad osaleda ka teised Bekkeri sadama omandist huvitatud ettevõtted. Täitevmenetluse kaudu kuue miljoni kroonise alghinnaga müüdavate Balti Baasi objektide hulgas on kompressorhoone, tehase alajaam ning merekaid aadressil Marati 14.

"Hinnapakkumist ostetud Astarta hoonete lammutamiseks veel ei ole, praegu käivad sel territooriumil prahi koristustööd," sõnas Paabo, kelle sõnul võib lammutustööde tellimine aset leida kevadel.