Kõige tähtsamaks raskendavaks teguriks positiivse lahenduse saamisel osutus ettevõtte endise juhtkonna ajal 1998. aastal alguse saanud väidetavalt mittetoimunud ekspordiga seotud Maksuameti ja ettevõtte vahel asetleidva kohtumenetlusega seonduvad riskid, kiire lahenduse saamine mainitud vaidluses oli ettevõtte efektiivse tegevuse jätkamise eelduseks, teatas ettevõte.

Et sellise lahenduseni ei ole tänaseni jõutud, ei ole võimalik ettevõtte tegevuse jätkamiseks kaasata lisakapitali ning XXL.EE tunnistas oma püsivat maksejõuetust. Ettevõttele teadaolevalt algatab lähiajal üks suurem võlausaldaja pankrotimenetluse ettevõtte vastu.

Firma teatel puudutab pankrot vaid emafirmat, tütarettevõtted XXL Ärisüsteemid ja Leedu äriühing SIA XXL 101 Digital Communications on oma igapäeva tegevuses emaettevõttest sõltumatud ning toimuvad sündmused ei mõjuta oluliselt nende edasist tegevust. Samuti jätkub tõrgeteta veebilahendusi ja hostingut pakkuva üksuse XXL Digital tegevus, kinnitas ettevõte.